Direktivu „Mediální, komunikační a obsahová příprava zástupců ČSSD na vystoupení v TV a rozhlasových pořadech“ vypracoval pro páteční jednání špiček soc. dem. vedoucí sekce PR a marketingu soc. dem. Martin Ayrer. Cílem je „kvalitnější medializace témat a programových tezí ČSSD, obsáhlejší a intenzivnější pokrytí mediálního prostoru, prezentace zástupců ČSSD jako politických lídrů“. Grémium soc. dem. dokument schválilo.

Materiál obsahuje základní tezi, že politici ČSSD musí hlásit dopředu účast v debatě, rozhovoru s médii nebo pokud se rozhodnou psát komentář. „Obecná zásada pro zástupce ČSSD – při žádosti novináře či média o rozhovor, komentář, vystoupení v pořadu - kontaktovat vždy Tiskového oddělení ČSSD s požadavkem o zpracování aktuálního stanoviska ČSSD k danému tématu, podkladů, přípravy na vystoupení, konzultaci atd. ,“ uvádí se v dokumentu.

Do přípravy písemných podkladů na mediální vystoupení politiků se podle materiálu zapojují klíčové sekce Lidového domu. Nejen slovem je ovšem politik živ, a tak centrála ČSSD poradí také vhodný oděv a způsoby chování. „Hlavní zásady pro úspěšné mediální vystoupení (image, vhodné oblečení, jednoduchost, stručnost a jasnost pro úspěšné vyjadřování, verbální zdatnost a trénink argumentace, krizové komunikace, řeč těla),“ vyjmenovává se v dokumentu.

Po vystoupení přijde zhodnocení

Politik ČSSD nebude mít klid ani po odvysílání TV nebo rozhlasové diskuse. Pak totiž přijde nejnapínavější část, kdy bude Lidový dům provádět, dle dokumentu nejpozději do dvou dnů: „Zhodnocení úspěšnosti vystoupení zástupce ČSSD (počet mediálních výstupů a zásahů, citací, úspěšnost cílové komunikace a tématu, úspěšnost v prezentaci programových tezí a sdělení ČSSD, komunikační dovednosti, doporučení).“

O tom, že direktiva má vysokou váhu, svědčí i doprovodný text, který v e-mailu napsal Ayrer. „Jedná se o velmi stručné, přesto dle mého názoru komplexní zásady přípravy zástupců ČSSD na TV a rozhlasové pořady, které by měly být pro všechny naše zástupce povinné tak, aby bylo dosahováno co nejlepších mediálních výsledků,“ uvedl s tím, že dokument vznikl po dohodě s šéfem ČSSD Bohuslavem Sobotkou.