Od roku 1992 se vždy důvěra v demokratické odhodlání politických stran i v mezních situacích pohybovala nad 40 procenty. Od prosince loňského roku ale došlo k historickému propadu o více než deset procentních bodů ze 42 procent na 30.

"Myslíte si, že současné politické strany v České republice zaručují demokratickou politiku?" (v %)
Rok9297000205081011
Procento souhlasných odpovědí4158425651444230

Více než čtvrtina respondentů, 27 procent, je dokonce jednoznačně přesvědčena, že politické strany demokratické fungování státu nezajistí. Naproti tomu jen čtyři procenta dotázaných si je jista opačným názorem.

Průzkum STEM také ukázal, že pouhých 11 procent Čechů je spokojeno se současnou politickou situací. Bez výhrad spokojených je podle průzkumu jedno procento. Zato jednoznačně nespokojených lidí je 55 procent.

"Jste Vy osobně spokojen(a) s naší současnou politickou situací?" (v %)

Určitě ano Spíše ano Spíše neUrčitě ne
1103455