Intenzivně lilo skoro hodinu. Rozvodnil se potok nad obcí, který nestačil pobrat vodu z polí.

„Já sama jsem zůstala uvězněna v budově obecního úřadu, hasiči mě museli dostat ven oknem po žebříku. Na návsi bylo šedesát centimetrů vody, kanály ucpaly naplaveniny, takže voda se valila nekontrolovatelně po obci. Takovou povodeň tady nepamatujeme padesát let. Lidem voda natekla do sklepů a strhla část komunikace,“ uvedla  starostka obce Vlasta Hornová.

V obci pomáhá odstraňovat následky povodně těžká technika. Bagry odklízejí bahno ze silnice.

Škody likviduje těžká technika.

Škody likviduje těžká technika.

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Přívalový liják způsobil v Úlicích na Plzeňsku povodeň,

Intenzivně lilo skoro hodinu.

FOTO: pro NOVINKY Marcela Fikarová