„Jadernou energii vnímá většina české populace spíše negativně, a to 58 procent. Je považována za nejnebezpečnější a také nejdražší ze sledovaných energetických zdrojů,“ uvedli autoři průzkumu. Naopak nejlépe z hodnocení jejich nákladnosti i bezpečnosti vyšly větrné elektrárny.

Známkování typů elektráren na stupnici od 1 do 5
Typ elektrárnyBezpečnostNákladnost
Větrná 1,482,10
Vodní 1,592,30
Solární 1,592,59
Uhelná 2,523,58
Plynová2,773,61
Jaderná3,283,74
Zdroj: Factum Invenio

S názorem, že obnovitelné zdroje jsou v Česku nedostatečně využívané, se bez výhrad ztotožnila rovná třetina respondentů. Poněkud váhavěji se k názoru přiklání dalších 42 procent lidí. Pouze 16 procent s tím nesouhlasilo a ostatních devět procent si nevědělo s danou otázkou rady.

Celkem 36 procent dotázaných pak deklarovalo, že by si bývalo za odběr energie z obnovitelných zdrojů připlatilo. Proti tomu se postavil zhruba stejně silný tábor o 34 procentech respondentů, dalším 29 procentům nezáleží na zdroji, pouze na nízké ceně energie.

Jsou obnovitelné zdroje v Česku nedostatečně využívány? (v %)
AnoSpíše anoNeSpíše neNevím
33422149