Předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková řekla, že celou věc už před časem oznámili ministerstvu školství, úředníci ale nic neudělali. Ministerstvo také zamítlo návrh komise na omezení akreditace soukromé Univerzity Jana Amose Komenského. AK se však pokusí rozhodnutí ministerstva napadnout.

"Vysoká škola uskutečňuje v zahraničí studijní programy a jejich obory, které nemá akreditovány," uvedla AK ve zprávě o Bankovním institutu. Škola v Kyjevě nabízí navazující magisterské studium financí v ruštině a bakalářské studium bankovního managementu a oceňování majetku v Budapešti. Ani jeden program ale komise nepovolila, byly zjištěny i další nesrovnalosti.

"My nakonec nevíme ani, co oni studovali, kde vystudovali, kdo je zkoušel," popsala Dvořáková. Škola prý navíc chtěla problémy před komisaři zatajit. Komise proto navrhla odnětí akreditace u pěti bakalářských a dvou magisterských programů.

Školné až 37 000 za jeden semestr

Bankovní institut už přitom musel loni ukončit činnost deseti svých poboček v ČR a na Slovensku kvůli nízké kvalitě výuky. Školné za jeden semestr se na této škole pohybuje od 23.000 do 37.000 korun. Dvořáková zároveň dodala, že o záležitosti před třemi týdny informovali ministerstvo školství, to však neudělalo nic. Komise se proto rozhodla sama podat trestní oznámení, což je prý poprvé v dvacetileté historii této instituce.

Do sporu s ministerstvem se AK dostala také kvůli tomu, že úřad zamítl její návrh na omezení akreditace doktorského studia speciální pedagogiky a magisterského studia andragogiky na soukromé Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze. Komise zde chtěla pozastavit přijímání nových studentů, zjistila totiž, že v doktorském studiu škola neprovádí žádný vlastní výzkum a na výuku andragogiky nemá dostatek kvalifikovaných odborníků.

Komise kritizuje ministerstvo školství

Podle ministerstva ale nejsou zjištěná pochybení tak závažná. "Toto rozhodnutí ministerstva považuje (komise) za věcně nesprávné, nedůvodné a vydané v rozporu se zákonem o vysokých školách. Má současně za to, že rozhodnutí bylo vydáno ve výrazném rozporu s veřejným zájmem," stojí v materiálu komise. Podle Dvořákové se proto pokusí zdůvodnění ministerstva napadnout.

Také Univerzita Jana Ámose Komenského už měla s Akreditační komisí problémy, kvůli nízké kvalitě výuky na pobočkách školy ve Starém Hrozenkově a Frýdku-Místku komisaři navrhli tyto pobočky neprodleně zrušit. Za semestr studia zde studenti platí 25.000 korun.