Operátoři měli na základě zákona z roku 2005 povinnost na vyžádání poskytovat údaje policii a zpravodajským službám. Poslancům vadilo jak uchovávání dat, tak způsob jejich předávání. Ačkoliv si normu vyžádala evropská směrnice, je podle oponentů v rozporu se základními právy EU.

O co jde ve sporných paragrafech

Telefonní operátoři a poskytovatelé internetu musejí nejméně půl roku uchovávat údaje o veškeré telefonní a faxové komunikaci včetně času a čísel volajícího a volaného, dále údaje o textových zprávách, e-mailové komunikaci, návštěvách webových stránek a využívání některých internetových služeb. Nejpozději po roce data musejí sami zlikvidovat.

 Zdroj: ČTK

Zrušené ustanovení "nedostatečně, příp. vůbec nestanovuje jasná a detailní pravidla obsahující minimální požadavky na zabezpečení uchovávaných údajů, zejména v podobě zamezení přístupu třetích osob," konstatoval ÚS.

Policisté chtějí data často neopodstatněně

Soudci se pozastavili i nad tím, zda je takovéto plošné a preventivní uchovávání dat nezbytné a efektivní, když připomněl existenci anonymních SIM karet. Pochybnosti u soudu vzbudilo i to, že data uchovávají soukromé společnosti, které je mohou využít i pro své obchodní cíle, marketing či vymáhání pohledávek. "Tato skutečnost se Ústavnímu soudu jeví jako nežádoucí," stojí v usnesení.

O údajích, které již byly vydány policii, budou rozhodovat soudy s přihlédnutím na závažnost trestného činu, kvůli němuž byly vyžádány.

Čeští stěžovatelé našli inspiraci v Německu, kde tamní Ústavní soud podobnou právní úpravu pozastavil. Zároveň rozhodl o likvidaci všech osobních údajů uchovávaných na jejím základě. Podobně se vyslovil i rumunský Ústavní soud.

Původně šlo o nástroj pro boj s terorismem

Doposud platná úprava měla původně sloužit k boji s terorismem. Podle kritiků se z ní stala rutinní pomůcka policejní práce. Vyšetřovatelé prý o údaje žádají zcela automaticky a často neopodstatněně.

Benda v reakci na usnesení soudu uvedl, že rozhodnutí vítá. "Ani evropský boj proti terorismu nesmí vést k nekontrolovatelným zásahům do soukromí lidí," dodal.