„Nejvyšší soud (NS) je permanentně zahlcen tisícovkami případů v oblasti civilu. Je to typické pro postkomunistické země. Nejvyšší soud často rozhoduje i jednoduché civilní spory, potom však nemá čas na závažné kauzy nebo vydávat stanoviska ke sjednocování judikatury,“ vysvětloval v pondělí ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS), proč je nutná reforma v postavení a působení NS.

Podle něj ještě před čtyřmi lety byly u NS evidovány tři tisíce nevyřízených kauz, nyní jejich počet vzrostl na pět tisíc. Základní rolí NS ve vyspělých zemích EU je přitom podle Pospíšila sjednocování judikatury a řešení případů mimořádného významu.

To znamená, že NS má primárně vydávat závazná stanoviska a právní výklady, jimiž se pak soudy nižší instance musí řídit.

NS bude řešit jen výklad práva

Soudní systém ČR počítá s dvouinstančním řízením, v rámci něhož se může občan například od okresního soudu dovolat ke krajskému nebo vrchnímu. Pokud druhá instance rozhodne v rozporu s první, jde případ automaticky k NS. Právě tomu chce Pospíšil do budoucna zabránit, protože se tak podle něj z NS stává de facto třetí instance.

Novela v první řadě upraví důvody, kdy je možno podat dovolání u NS, tj. zúží možnosti, s nimiž současný zákon počítá. V budoucnu už nebude důvodem pro dovolání u NS důvod týkající se skutkové podstaty, ale musí dojít k nesprávnému právnímu posouzení věci, což bude muset stěžovatel jasně popsat.

Ping-pong mezi soudy Pospíšil zatrhne

Další významnou změnou je finále dovolacího řízení. Nejvyšší soudci dosud jen vydávali své stanovisko a vraceli případ nižší instanci, která se stanoviskem musí řídit. „Tento soudní ping-pong taky odstraňujeme,“ zdůraznil Pospíšil. Podle novely bude vynášet rozsudky přímo NS.

Řízení by se měla v důsledku reformy také urychlit. Jednak se zkrátí lhůty pro podání dovolání, jednak i NS bude muset být s případem hotov dříve. V současnosti průměrná délka dovolacího řízení u NS činí 1,5 až dva roky. Po uvedení novely v platnost to nebude smět trvat déle než rok. Přitom by měl občan do půl roku vědět, zda se jeho dovoláním bude NS věnovat, či ne.

Návrh zákona je již zpracován v paragrafovém znění a je připraven pro připomínkové řízení. Pospíšil odhadl, že v létě by mohl být předložen zákonodárcům a počátkem příštího roku v platnosti.