Na dotaz, zda mají strach z jaderné energie, negativně odpovědělo 54,4 procenta respondentů.

Zároveň se 55 procent lidí domnívá, že Česká republika by se v rámci zvýšení své energetické nezávislosti měla zaměřit na zvýšení množství energie získávané z jádra. S vládní koncepcí, která v dlouhodobém horizontu počítá právě s dalším rozšiřováním jaderné energetiky, souhlasí 60,3 procenta dotázaných.

I přesto, že lidé nepochybují o bezpečnosti zdejších atomových elektráren, 58,8 procent si myslí, že ČR by měla podobně jako Německo či Japonsko přezkoumat bezpečnost elektráren.

Dostatek informací pro případ jaderného ohrožení má podle průzkumu jen necelá třetina dotázaných (31,6 procenta), nicméně předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové, která tvrdí, že ČR žádné ohrožení nehrozí, důvěřuje 67,6 procenta Čechů.

Průzkum proběhl od 16. do 19. března  na skupině 6564 respondentů.