Stranické grémium ODS poměrně ostře reagovalo na vaše slova ohledně kauzy Promopro. Dokonce zaslalo dopis vašemu stranickému předsedovi a ministru zahraničí Karlu Schwarzenbergovi. Jak vnímáte postoj grémia ODS?

Záležitost má pro mne jako ministra financí dvě roviny. Odbornou a politickou.

V odborné rovině je záležitost zřejmá. Předmětná zakázka je na úrovni ministerstva financí prošetřena. Finanční toky, které se jí týkají, byly analyzovány finančně analytickým útvarem, který odvedl objektivní a profesionální práci.

V politické rovině loajálně respektuji stanovisko koaličního partnera. Tvrdí-li ODS, že ministr Saša Vondra nemá s tímto případem nic společného, tak to bude asi pravda.

Co když se ukáže, aniž bychom jakkoli a cokoli předjímali, že situace je poněkud jiná?

Pokud by to pravda nebyla, jedná se nikoli o moji ale jejich politickou odpovědnost. Tímto prohlášením považuji celou záležitost za uzavřenou a dále se k ní nebudu veřejně vyjadřovat.