Ministr vnitra uvedl, že jste výběrovou komisi přesvědčil zejména svou vizí o budoucím směřování policie. Jaké jsou tedy vaše cíle?

Velmi mě potěšilo, že jsem byl vyhodnocen jako nejvhodnější kandidát a jsem rád, že jsem výběrovou komisi svou vizí zaujal. Chci ale zároveň požádat, abyste mi dali čas seznámit s tou vizí nejdříve management policie a mé kolegy, nebylo by správné, aby se to dozvídali přes média.

Jak dlouho jste komisi o svých přednostech přesvědčoval?

Měl jsem jako každý z ostatních uchazečů hodinu prostoru, abych představil sebe a své vize. Bylo to velmi náročné, protože otázky byly opravdu na tělo a směřovaly do mnoha oblastí.

Jak hodnotíte výkon svých protikandidátů, tedy šéfa pražské policie Martina Červíčka a ředitele policie v Ústeckém kraji Jiřího Vorálka?

Oba dva kolegy znám, myslím si, že byli naprosto rovnocennými soupeři a mám z toho opravdu velmi dobrý pocit. Myslím si, že všichni tři jsme se toho zhostili s plným nasazením.

Proč jste se do výběrového řízení přihlásil?

Za tu dobu, co jsem u policie, tedy od roku 1990, je to vůbec poprvé, kdy na tuto vrcholnou pozici bylo výběrové řízení vypsáno. Zatím byl vždycky kandidát určován ministrem vnitra.

Takže jestliže člověk nějak směřuje vzhůru v  kariérním řádu, tak teď byla dána jasná výzva všem policistům, že mohou v naší firmě dosáhnout až na ten vrcholný post.

Ministr John se opakovaně vyjádřil s odkazem na působení bývalého šéfa resortu vnitra za ODS Ivana Langra v tom smyslu, že je potřeba policii „delangerizovat“. Jak toho chcete dosáhnout?

Já se teď opravdu nechci pouštět do žádných politických debat. Chtěl bych, aby se policie vrátila tam, kam má, tedy ke své práci a přestala být terčem a cílem různých politických spekulací. My opravdu chceme být, a jsme, apolitická policie a dejte nám k tomu prosím prostor.

Počítáte s protikandidáty na místa svých náměstků?

Vedení policie je samozřejmě o týmové práci a důležité je mít tým, který se bude ztotožňovat s těmi vizemi a cíli, kam bychom chtěli směřovat, ale žádná konkrétní jména teď určitě nebudu sdělovat.

Můžete vyloučit, že by se vaším náměstkem na prezidiu stal někdo z komise, která vás na nejvyšší post u policie doporučila? V zákulisí se v této souvislosti mluví např. o šéfovi policejní ochranné služby Františku Snopkovi nebo o vedoucím oddělení strategického plánování prezidia Pavlovi Osvaldovi...

To jsou prosím ryzí spekulace a já bych se k tomu opravdu nechtěl vyjadřovat. Nebudu přes média představovat svoje vize, ani svůj tým.

Představil jste svůj plánovaný tým výběrové komisi?

Ne. To řízení bylo o tom, co se chce po policejním prezidentovi a jak vidí směřování policie.

Co pro vás bude v nejbližší době hlavní prioritou?

Důležité je, abychom přežili letošní složitý rok z pohledu ekonomiky, takže to bude zejména o krizovém řízení a vůbec o přežití policie v nastavených podmínkách, které máme.

Ale jsem optimistou, věřím, že to ustojíme. Těší mě opravdu velká podpora kolegů a myslím si, že máme řadu šikovných a zdatných lidí, stejně jako plno dobrých nápadů, takže tu naši bárku na rozbouřeném moři dokormidlujeme do správného přístavu.

Budete v čele policie spíše navazovat na práci svého předchůdce Oldřicha Martinů, nebo máme čekat výraznější změny?

Nejsem ten typ člověka, který a priori odmítá všechny věci, které byly do té doby vytvořeny. Ale některé věci si zaslouží, aby došlo k lepší komunikaci, než jak bylo dosud komunikováno uvnitř policie.

Čili budete chtít zlepšit spolupráci uvnitř policie?

Ano, to je jedna z priorit.

Policejní prezident má mít ze zákona nepřísnější prověrku Národního bezpečnostního úřadu. Na jaký stupeň utajení jste v současné době prověřen?

Mám v tento okamžik bezpečnostní prověrku na stupeň tajné a samozřejmě po ustanovení do funkce policejního prezidenta budu žádat o prověrku na stupeň přísně tajné.