Podle Pospíšila by mělo být zohledňováno, zda veřejný zájem převáží nad zájmem ochrany soukromí.

Média by tak v tomto případě mohla informovat o kauzách, která se týkají například korupce politiků či podobných kauz, v nichž figurují veřejní činitelé.

Zda veřejný zájem převáží nad právem na ochranu soukromí, se bude podle dřívějšího vyjádření ministerstva zkoumat v každém konkrétním případě. Posuzovat se bude především účel, způsob a účinek zveřejnění. V konečné instanci bude o tom, zda měl novinář právo informace zveřejnit, rozhodovat soud.