Nedostal jste nabídku, abyste opět šéfoval Státnímu fondu životního prostředí?

Vzhledem k tomu, že jmenování a odvolávání ředitele SFŽP je v působnosti ministra životního prostředí, tak nejdříve musí být jmenován nástupce Pavla Drobila a následně se může řešit mé případné zpětvzetí.

Ministr dopravy Vít Bárta vám nabídl pozici náměstka pro audit na Státním fondu dopravní infrastruktury. Je to pro vás reálná alternativa? Nebo jiné angažmá než v SFŽP stále odmítáte?

V tuto chvíli to je náhradní varianta. Preferoval bych se vrátit do SFŽP kvůli projektu transformace na Zelenou banku. Pokud by nový ministr tento krok nechtěl udělat, tak člověk zvažuje další varianty. To, o čem mluvil pan Bárta, si dovedu představit.

Řekl jste také, že vlastníte ještě další nahrávky o korupční aféře na ministerstvu. Lze očekávat další zvraty v kauze?

Je to pravda, ale jejich obsah již není nijak zásadní. Buď se jednalo o nahrávky velmi nekvalitní, anebo se týkaly záležitostí, které byly celkem jasně zdokumentované v e-mailové korespondenci. Přidaná hodnota tedy již nebyla tak velká, ale policie se z toho může něco snažit rozklíčovat. V jaké fázi je vyšetřování, však nejsem informován.

Martin Knetig, odvolaný Drobilův poradce, vás obvinil z nedostatečného respektu vůči úřední hierarchii a z nízké sociální inteligence. Co vy na to?

Pan Knetig v dopise médiím uvedl, že celá řada informací byla lživých. Jeho výroky bych komentoval v okamžiku, kdy je řekne do policejního spisu. Když bude pan Knetig pod hrozbou křivého svědectví, může svoji výpověď trochu korigovat.

Jedna věc je prohlášení, které možná mělo splnit účel před hlasováním o nedůvěře vládě. Přišlo mi, že bylo činěno po dohodě s panem Drobilem, protože to de facto korelovalo s jeho tezí, že vše byla virtuální realita, že o nic zásadního nešlo a že pan Knetig machroval a snažil se vytvořit dojem, že má velké poslaní.

Kdo je kdo v kauze kolem SFŽP
Libor Michálek
Martin Knetig
Dušan Fibingr
Pavel Drobil
Ivan Langer
Petr Nečas
Radek John
Oldřich Martinů
Chronologický přehled aféry 

První náměstek SFŽP Dušan Fibingr – Drobilem poslaný na dovolenou – vás obvinil z porušování předpisů při tendru na přestavbu pražské čističky odpadních vod. Prý jste odmítl jmenovat zástupce SFŽP, který by za fond dohlížel na výběrové řízení, čímž jste záměrně snížil stupeň dozoru. Je to pravda?

Pan Fibingr uvedl lží celou řadu a je důležité věci vidět v celém obraze. V pondělí 13. prosince mělo probíhat otevírání obálek v tendru na pražskou čističku a je pravda, že jsem nechtěl v předstihu uvádět jméno osoby, která tam bude jako pozorovatel SFŽP vystupovat. Bylo to z důvodu, aby na ni nebyl vyvíjen nátlak. Dotyčného jsme chtěli určit těsně před otevíráním obálek. Vzhledem k tomu, že jsem se v pátek (10. prosince) dozvěděl, že magistrát otevírání odsunul na konec ledna, nebyl nikdo jmenován.

Klíčovější ale je, že se zamýšlelo vtažení SFŽP do odpovědnosti za věci, které někdo připravil na pražském magistrátu. Přítomnost pozorovatele při otevírání obálek by mohla do záležitosti zatáhnout SFŽP a případné náhrady škody by mohly být vymáhány po instituci, protože by k tomu dala souhlas a měla by tam svého zástupce. Magistrát nepotřeboval ze zákona souhlas SFŽP k celé věci, ale usiloval o jeho vtažení do celé věci.

Můžete být konkrétnější?

Uvedu příklad. Pravidla Evropské komise (EK) říkají, že provozovatelské smlouvy mohou být maximálně do roku 2022, ale Praha je má s firmou Veolia do roku 2028. Pokud by SFŽP za takových okolností souhlasil s přidělením dotace a zamlčel by, že nejsou splněny podmínky EK, pak existuje riziko, že po přidělení evropské dotace by Praha musela peníze vrátit, a na náhradě by se spolu s ní mohl podílet i SFŽP. Proto když se vědělo, že všechno není úplně v pořádku, byla snaha si držet určitý odstup.