S jakými pocity odcházíte z funkce nejvyšší státní zástupkyně?

Je to otázka hodnocení minulosti a výhled do budoucnosti.

Zažila jste ve funkci čtyři vlády, Paroubkovu, Topolánkovu, Fischerovu a Nečasovu. Kdybyste je měla srovnat, která měla v boji s korupcí největší iniciativu?

Pokud budu vztahovat svůj obor a boj s korupcí, je to vždycky otázka pouze legislativy. Trestní postih je to poslední, co může následovat.

V tom směru musím říct, že za těch pět let nemyslím, že by došlo k razantním změnám, to jsem nezaznamenala.

Přináší vyhlášená protikorupční politika Nečasovy vlády skutečnou změnu, pokud jde o přístup k boji s korupcí?

Manuál, který má občany nabádat, jak postupovat proti korupci, mě rozhodně neuspokojuje. Musím říci, že mi trošku připomněl publikaci, kterou jsem viděla u svých slovenských kolegů, tam šlo ale o materiál pro mateřské školy.

Ten mi důvěru v úspěšnost boje s korupcí opravdu nedodává. Proti korupci je samozřejmě třeba bojovat i trestními prostředky, ale až v té úplně poslední fázi. Základem úspěšného boje je prevence. A ta, pokud jde třeba o veřejné zakázky, spočívá v tom, že některé firmy se nebudou moci účastnit tendrů.

Máte na mysli firmy s akciemi na majitele?

Ano. Od toho se částečně už ustoupilo. Také otázka komisí či osob, které budou o tendrech rozhodovat. Měli to být lidé prověření na stupeň přísně tajné.

Nemám informaci o tom, že by někde nějaká komise byla z takových osob vytvořena. Nebo nastavení nových kontrolních mechanismů. Kde máte svěřeno rozhodování pouze jedné osobě, ať už na ministerstvech nebo obecních úřadech, to je opět prostředí, které vytváří možnost korupce.

Mluvilo se o průhlednosti zakázek, že se pojede všechno přes internet. Zatím jsem takovou zakázku také neviděla.

Co říkáte způsobu odvolání policejního prezidenta Oldřicha Martinů na základě čerstvé dohody politických stran s prezidentem?

Myslím, že vůbec zpochybňování pozice ať už nejvyššího státního zástupce nebo policejního prezidenta bez jasných a konkrétních důvodů po řadu měsíců je záležitost velice nešťastná. A může se odrazit ve fungování těch institucí.

Ministr John vyjmenoval 19 důvodů pro odvolání Martinů, za nejzávažnější označil úniky informací ze živých kauz.

Jediný důvod, který jsem zaznamenala, je ten poslední v souvislosti s kauzou Státního fondu životního prostředí a ministra (Pavla) Drobila.

Jak vůbec hodnotíte postup vlády a premiéra v této konkrétní kauze? To, že se našel člověk, který v souladu s návodem, který připravila sama vláda, pořídil nahrávky dokládající korupci, šel s nimi za politiky a byl promptně sesazen?

Především je to naprosto nová, živá trestní věc. Určitě nechci hodnotit otázky postupu vlády nebo zúčastněných osob.

Co jsem ale udělala právě na základě informací, které proběhly v médiích: Ihned jsem uložila shromáždit veškerý spisový materiál a vyhodnotit podezření z konkrétních trestných činů včetně těch, která se vztahují ke konkrétním osobám.

Musím říct, že z dosavadního záznamu o zahájení úkonů v trestním řízení jsem nabyla pocitu, že není zcela vyčerpávajícím způsobem vedeno vyšetřování.

Co říkáte výběru svého nástupce Pavla Zemana?

Není to moje odpovědnost, kdo byl vybrán jako můj nástupce, takže ho nebudu ani hodnotit. Každopádně mu ale přeji, aby se mu práce dařila a aby byla úspěšná.

Za vašeho působení se už nedozvíme výsledek občanskoprávního sporu v tzv. kauze justiční mafie. Nemáte zpětně pocit, že jste do toho sporu kvůli výroku, který zazněl před lety v rozhlasovém pořadu, neměla jít nebo v něm alespoň nepokračovat?

V tomto duchu, jak otázku pokládáte, s vámi musím souhlasit. Už několikrát jsem řekla, že toho strašně lituji a nemám dobrý pocit, že musím vést soudní spor.

Nikdy jsem žádný soudní spor nevedla. Dnes vím, že na výrok Marie Benešové bylo třeba se dívat jako na výrok politický, směřující k nějaké kampani a v tomto smyslu lituji svého rozhodnutí.

Na druhou stranu se nemohu absolutně ztotožnit se zrušeným a opět vyneseným rozhodnutím soudce (Vojtěcha) Cepla.

Prozradíte už, jaké bude vaše nové působení po odchodu z funkce nejvyšší státní zástupkyně?

Asi vás nepřekvapím. Tu informaci, pokud bude ještě někoho zajímat, sdělím 3. ledna (po předání úřadu novému nejvyššímu státnímu zástupci, pozn. red.).