Někteří senátoři argumentovali, že schválení takovéto novely zákona je zbytečné, neboť ohrožování pilotů laserem lze již nyní kvalifikovat jako obecné ohrožení. Od senátora Vladimíra Drymla (ČSSD) padl v této souvislosti i návrh na zamítnutí.

Nakonec však pro podporu normy zvedlo ruku 46 senátorů, proti hlasovalo pět zákonodárců.

V okolí letišť vzniknou standardní ochranná pásma, kde bude užívání laserových zařízení zapovězeno. Lidé, kteří používají laserová zařízení při své profesi, což jsou například geodetové, budou moci požádat o výjimku.