Země se rovněž chtějí zabývat vztahem tohoto seskupení k dalším státům východní Evropy a chtějí také koordinovat svůj postup při předsednictví Maďarska a Polska v Evropské unii v příštím roce. [celá zpráva]

Především slovenský prezident Gašparovič považuje romskou problematiku za velmi palčivou s tím, že se týká zejména Slovenska, ale také České republiky. Podle něho ovšem nelze zúžit záležitost na tyto dvě země, je třeba otázku otevřít v rámci Evropské unie.

Slovenský prezident uvedl, že Slovensko a Česko se občas stávají terčem kritiky kvůli romské komunitě. Ta by ovšem neměla být pouze pasivním příjemcem různé formy pomoci.

"Je třeba najít společnou filozofii v přístupu k těmto otázkám. Jednotlivé země nejsou schopny problém samostatně vyřešit v krátkém čase," podotkl Gašparovič.