„Pohovor byl veden nestandardně. Byl jsem tázán na věci, které může vědět jen člověk zaměstnaný přímo v technickém muzeu, jako například podrobnosti z investičních záměrů na další roky. Také mě zaskočilo, že není znám seznam uchazečů, stejně nejsou známi členové výběrové komise,“ řekl Právu jeden z vyřazených uchazečů, který si nepřál zveřejnit jméno. Informován byl jen stroze, že nesplnil požadavky.

Ze tří postupujících přitom zjevně nesplňují některé z předepsaných kritérií hned dva uchazeči, přičemž jeden z nich svůj nedostatek ve svém motivačním dopise, který má redakce Novinek k dispozici, sám přiznává. Jediným, kdo splňuje kladené požadavky z trojice předvybraných, je dosavadní náměstek ředitele Národního muzea Karel Ksandr.

Do finále nepostoupili mj. Antonín Kostlán z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd, bývalý děkan Fakulty architektury VUT v Brně Vladimír Šlapeta či Martin Lang ze Strašického muzea Středních Brd a ředitel Železničního muzea Jiří Střecha.

„Všechno proběhlo regulérně, na všechno jsou stanovy, na všechno jsou pravidla podepsaná panem ministrem, která jsou dodržena,“ řekl Právu Tomáš Wiesner, který na ministerstvu kultury zastává funkci ředitele odboru ochrany movitého kulturního dědictví. Wiesner nyní také působí jako zastupující šéf NTM, na ministerstvu přitom byl přímým nadřízeným odvolaného vedení NTN, na které se chystá ministerstvo podat trestní oznámení kvůli špatnému hospodaření.