K tomuto kompromisu se ministerstvo spolu s koaličními poslanci uchýlilo poté, co Právo minulou sobotu upozornilo na dopady vládního návrhu na občany. Ti by museli osobní data, potřebná při jednání se soukromými subjekty, prokazovat potvrzením zakoupeným v Czechpointu. Postupně totiž měl zmizet nejen rodinný stav, ale i trvalé bydliště a nakonec i rodné číslo. Nákup dat vyjde od třiceti do sta korun.

To, že by omezení dat na průkazech zhoršil komfort lidí, uznal včera ve Sněmovně i ministr vnitra Radek John (VV).

„Přestože jsem přesvědčen o správnosti a užitečnosti uvedené koncepce, a to z hlediska ochrany osobních údajů o trvalém pobytu a rodinném stavu, přinese to vyšší administrativní zátěž pro občany i pro další subjekty, pokud jde o dokládání těchto údajů v soukromé sféře,“ řekl při druhém čtení zákona o základních registrech.

Navrhovaný kompromis spočívá v tom, že do občanských průkazů se budou dál zapisovat všechny údaje jako dosud, a pouze pokud si občan výslovně nebude zápis některých z nich v dokladu přát, pak v něm uvedeny nebudou. Na průkazu tak může zbýt jen jméno a datum narození.

Do deseti let anonymní kódy

Ministerstvo ale bude dál chystat nové průkazy, založené na tzv. bezvýznamovém identifikátoru v podobě čárového kódu, který nahradí rodné číslo. Podle Johna by se tyto nové doklady měly stát realitou do deseti let.

Proti „vyluxování“ osobních údajů potřebných při jednání v bankách, pojišťovnách, půjčovnách, při uzavírání různých smluv či půjček, se z politiků ozvali především soc. dem. Podle Jeronýma Tejce není možné zrušit tyto údaje do doby, než budou vyzkoušené v praxi základní registry, které se projednávaným zákonem mají zřídit.


Lékaři chtějí vědět víc

Největší pozornost vyvolal jeho stranický kolega Jiří Koskuba, který se jako lékař přimlouval za to, aby v dokladech totožnosti byly uvedeny i podrobnější údaje o lidech. Jak upozornil, je to nutné pro případy, kdy přivezou do nemocnice člověka v bezvědomí.
„V každodenní praxi jako lékař vidím, jak je důležité, aby občan u sebe měl doklad, který mu může zachránit život. Mně jako lékaři prostě nestačí, že je libovůle občana, co si vybere a co nikoliv,“ zdůraznil.

Jak dodal, lékař v dokladu zjistí manželského partnera i místo bydliště. To je podle něho důležité pro to, aby věděl, kde a na co byl případně léčen. Úsměv vyvolalo jeho prohlášení o tom, že údaje v občance nejsou útokem na občana, protože „kdo pojede se slečnou do hotelu, nemusí ukazovat občanku. Vyndá pas nebo řidičák.“

Někteří čtenáři v dopisech Právu navrhovali, aby se v průkazech objevila například krevní skupina.