Bezmála tři čtvrtiny Čechů si myslí, že obě pohlaví jsou si, co se týče pracovních schopností, rovnocenná.

Dvě pětiny dotázaných jsou ovšem podle průzkumu neochvějně přesvědčeny, že ženy dostávají výrazně nižší mzdu než muži, ačkoli vykonávají stejnou práci. „Spíše“ souhlas s tím pak deklarovalo dalších 35 procent respondentů.

Že k tomu neexistuje objektivní důvod, rozhodně vyjádřilo 63 procent lidí a ne zcela jistě se s tím ztotožnilo dalších 14 procent. Dvě pětiny ale podle průzkumu věří, že rozdíly se budou v blízké budoucnosti postupně stírat.

Více než dvě třetiny respondentů si kromě toho myslí, že v Česku existuje i více typů diskriminace než osob něžného pohlaví ve vztahu k zaměstnání.

Téměř tříčtvrtinová většina lidí se rovněž domnívá, že by situaci měla regulovat Evropská komise.

Poměr odpovědí k platové diskriminaci žen podle SANEP (v %)
Domníváte se, že v České republice existuje platová diskriminace žen, tedy že pracující ženy, které zastávají stejný post jako muži, dostávají ve srovnání s mužskými protějšky výrazně nižší plat?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
40,5 35,2 9,7 5,6
Je podle Vašeho názoru opodstatněné, pokud ženy, které zastávají stejný post jako muži, jsou oproti mužským protějškům ohodnoceny výrazně nižším platem?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
8,2 8,6 63,6 14 5,6
Zastáváte názor, že ve vztahu k výkonu a efektivity práce jsou obě pohlaví rovnocenná?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
50,1 22,8 11,8 8,8 6,5
Domníváte se, že se rozdíl mezi platy mužů a žen se stejnými posty, který může činit až několik tisíc korun, bude v blízké budoucnosti snižovat?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
25,6 14,2 11,9 25,2 23,1
Je podle Vašeho názoru správné, aby Evropská komise přijala opatření, která by ve svém konečném důsledku napomohla ke snížení platových rozdílů mezi muži a ženami?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
47,2 25,4 13,1 10,8 3,5
Domníváte se, že v ČR existuje i jiná než platová diskriminace žen?
Ano Spíše Ano Ne Spíše Ne Nevím
40,9 28,2 12,6 8,4 9,9