A dostávají je lidé, kterým minulé vedení školy umožnilo studovat nadmíru pohodovým způsobem – po dvouletém kurzu dělaném při zaměstnání a zakončeném jediným písemným testem získali certifikát, na jehož základě je tehdejší děkan Jaroslav Zachariáš přijal do jinak tříletého bakalářského oboru Veřejná správa. Do školy ale chodit nemuseli, stačilo složit státnice a obhájit bakalářskou práci. Tímto způsobem nyní – už za nového reformního vedení – přišlo k titulu a nebo o něj ještě bojuje zhruba šedesát lidí.

Ohledy už neberou

„Do zmíněného programu se přihlásili v roce 2007,“ řekl Právu proděkan Petr Bezouška. „V srpnu roku 2009 byli přijati tehdejším děkanem – ten jim oznámil, že mají splněné veškeré povinnosti a stačí, když složí státní zkoušky a obhájí bakalářskou práci. Toto rozhodnutí jsme už nemohli nijak zvrátit,“ upozornil Bezouška. „Rozdíl proti minulosti ale tady je,“ zdůraznil proděkan. „Klademe na ně u státních zkoušek a obhajob naprosto stejné požadavky jako na jakékoliv jiné řádné studenty bakalářských oborů,“ uvedl Bezouška.

Někteří účastníci kurzu získali bakalářský titul už v červnu, řada z nich ale musí zkoušky opakovat v těchto dnech. „Osobně jsem seděl asi na čtyřech termínech a vyhozených byla zhruba třetina,“ podotkl Bezouška.

Konec starých časů

Problém má dalších přibližně sedmdesát účastníků, kteří do kursu nastoupili až v roce 2008 a v okamžiku pádu „starého Kindlova režimu“ měli odkroucený pouhý rok. „Také jim tvrdili: Dostanete to za hubičku. A my jim pak řekli: Máte smůlu. Podle zákona musíte všechny ty předměty ukončit jednotlivými testy, nikoliv jen jedním,“ konstatoval Bezouška.

V praxi to znamená, že dotyční musejí napsat testy z téměř padesáti předmětů, které měli v prvním a druhém ročníku programu. „Z hlediska termínů jsme tolerantní, správně je měli mít do konce srpna, ale dostali čas do závěru roku,“ dodal Bezouška. Na toho, kdo to splní, čeká ještě rok bakalářského studia a teprve pak státnice.

Řadu lidí, kteří se přihlásili v roce 2009, tvrdší podmínky odradily. „Polovina z nich to zabalila, pokračuje jich kolem čtyřiceti,“ sdělil proděkan, podle nějž není jisté, zda fakulta otevře zmíněný program – samozřejmě už v souladu se zákonem – i letos.

Původní praxi celoživotního vzdělávání označila kontrolní zpráva, kterou nové vedení školy vypracovalo pro akreditační komisi, za jeden z největších problémů fakulty. „Tehdejší děkan vydával rozhodnutí o tom, že uznává splnění studijní povinnosti, kterou vůbec účastník kursu neabsolvoval, protože obsahem kursu nebyla,“ píše se mimo jiné ve zmíněné zprávě.