„Prostředky půjdou jen na obnovu majetku, který není běžně pojistitelný,“ řekl v úterý po jednání s hejtmankou Ústeckého kraje Janou Vaňhovou (ČSSD) náměstek ministra pro místní rozvoj Michal Janeba.

Podle ministerstva měly mít obce i kraje jako správní hospodáři budovy pojištěné. „Neočekáváme ale, že si obce pojistí například kus chodníku,“ uvedl náměstek. Stát tedy uhradí především škody na komunikacích, mostech a vodohospodářských stavbách. Kolik přesně bude na obnovu majetku uvolněno peněz zatím není jasné, všechny škody nejsou dosud sečtené.

Tam, kde byl vyhlášen stav nouze, bude obcím proplaceno 90 procent vynaložených přímých nákladů, kraje musí uhradit z vlastní pokladny polovinu. To se týká po nynějších povodních v Ústeckém kraji celého Děčínska. Tam, kde stav nebezpečí vyhlášený nebyl, dostanou obce jen 70 procent nákladů a kraje 40 procent. To se týká například červnových povodní na Děčínsku a nynějších na Ústecku a Litoměřicku.

Dotace projedná vláda

Dotační výzvu na obnovu obecního a krajského majetku po povodních v letošním červnu vyhlásí ministerstvo 23. srpna. Dotační titul pro obnovu majetku z nynějších povodní bude vypsán zhruba za měsíc. Do sedmi dnů od skončení stavu nebezpečí mají kraje odevzdat ministerstvu soupis všech škod, do 20 dnů by měl být materiál o stavu škod předložen vládě. Ta pak rozhodne o uvolnění finančních prostředků. Jednotně by měla projednávat škody jak v Libereckém, tak i v Ústeckém kraji.

Výjimku z povinné spoluúčasti dostanou ale obce, kde spoluúčast překročí 25 procent obecního rozpočtu na daný rok. „Žádost těchto obcí bude řešena individuálně, dostanou 100 procent nákladů,“ uvedl Janeba. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro starosty obcí postižených povodněmi také speciální školení, aby správně žádali o dotace a mohli s ministerstvem spolehlivě komunikovat. Uskuteční se v příštím měsíci, až poté, co bude vypsán dotační program.

Podle hejtmanky Vaňhové není stále možné sečíst všechny škody, protože například v Labi voda ještě dostatečně neopadla. Podle předběžných odhadů je kraj zatím vyčíslil na více než 1,5 miliardy korun. „Úhrady škod na budovách, které nám to vyplavilo, jdou z pojistky,“ uvedla hejtmanka. Kraj stále zvažuje, že kvůli nedostatku finančních prostředků některé investice odloží, u některých už zahájených staveb se může prodloužit doba realizace.