Spouštěčem kauzy se stala kniha Bergesdorf (německý název pro obec Kamenná) spisovatelky Hermy Kennel. Ta na základě vyprávění pamětníků zveřejnila krutý příběh, jehož oběťmi se 19. května 1945 mělo stát až 15 německých obyvatel obce Kamenná.

Ty si ze shromaždišť, kde čekali na odsun, měla vyzvednout skupina Čechů z nedalekého Dobronína, kteří předtím zapíjeli konec války. Alkoholem posílení místní čeští občané měli hnát bývalé sousedy přes pole do lokality Budínka. Tam si pak oběti samy měly vykopat hrob, do něhož posléze opilci zmasakrovaná těla nakonec naházeli. Publikace si jako první všiml jihlavský novinář Miroslav Mareš. Díky jeho práci se pak věci daly do pohybu.

Úkolem archeologů je najít ostatky, antropologové jim dají identifikační znak. Po 65 letech tak příbuzní budou moci dopřát obětem i sobě klidný spánek.

Úkolem archeologů je najít ostatky, antropologové jim dají identifikační znak. Po 65 letech tak příbuzní budou moci dopřát obětem i sobě klidný spánek.

FOTO: Jana Pechová, Právo

Policie hledá pravdu

„Vyslýchaní, z nichž většina se o činu v dané době jen dozvěděla, neboť přímý účastník už je pouze jeden, vesměs míní, že se událost vůbec nestala,“ naznačil vedoucí vyšetřovatel Michal Laška, že zjišťování pravdy v 65 let starém případu je hodně složité a obtížné.

Policisté se do kauzy pustili vloni v září a od té doby vyslechli řadu pamětníků jak na české tak na německé straně. Část výslechů za západní hranicí, kam byli pozůstalí zavražděných vesměs odsunuti, ještě na přelomu září a října proběhne. A možná už v té době budou policisté moci příbuzným obětí sdělit - pozůstatky vašeho blízkého si budete moci pochovat.

„Přesná lokalizace události známá nebyla, řada pamětníků, kteří si i docela věřili, zůstali na místě samém bezradní. Poměrně dobře se však zorientovali dva z nich,“ upozornil vyšetřovatel na obrovskou rozlohu dotčeného prostoru. Nakonec si policisté vzali na pomoc geology s georadarem, který pomocí rentgenových paprsků napověděl, kde by pod zemí mohlo být něco, co tam příroda sama o sobě nedala. „Jenže to jsme pořád ještě nevěděli, zda to budou kosti anebo drenáž,“ doplnil Michal Laška.

Výsledky se nicméně dostavily krátce poté, co se po odkrývce svrchní části zeminy ve vytipovaném místě pustili do práce archeologové. Kolem pondělního poledne už bylo k dispozici pár kostí a dokonce i zbytky koženého oděvu.

Napovědět může DNA

„Do konce týdne bychom chtěli stihnout vyzvednout ostatky, s nimiž budou v první řadě pracovat archeologové. Pak je odevzdají antropologům do Brna, kteří by měli definitivně určit počet obětí, stáří a vzorky jejich DNA. My bychom samozřejmě rádi jednotlivá těla identifikovali,“ zdůraznil policejní vyšetřovatel, že na tečku za strašlivou minulostí dosud čeká řada německých rodin.

Kauza se tak potáhne ještě minimálně několik týdnů a jihlavští kriminalisté o výsledcích slíbili informovat.