Nekvalifikovanými postupy úředníků ministerstva zdravotnictví při řešení krizové situace pražského zdravotnictví je podle přednostů fakult zásadně ohrožena vědecká a výzkumná práce na lékařských ústavech.

Součková odvolala Holcáta po vypuknutí skandálu, když ji středočeský hejtman Petr Bendl (ODS) obvinil, že zakázala pražským nemocnicím přijímat pacienty ze středních Čech. Jako důkaz Bendl použil dopis Všeobecné fakultní nemocnice. Součková, která mezi účastníky zavítala prohlásila, že nikdy neřekla, že chce omezit péči ve VFN pro obyvatele středočeského kraje. Totéž potvrdil i Holcátův náměstek Horák. Ten se dokonce domnívá, že celá kauza mohla být využita k úplně jiným účelům - očividně politickým.

Součková vysvětlila i problém Karlova, kde se měla rušit dětská klinika. Oznámila, že nikdy neřekla, že se bude rušit metabolická jednotka a celý materiáů je pouze pracovní, nad kterým se diskutuje.

Odvolaný ředitel Holcát si ale myslí, že právě jeho ostré vystupování proti zrušení dětské kliniky byl skutečný a hlavní důvod, proč ho ministryně odovolala.