Sobotkův rival v budoucím souboji o post předsedy ČSSD Michal Hašek chce naopak přísně trestat velrybáře, tedy ty, kteří kvůli mocenským zájmům nahánějí do strany černé duše.

„Rád bych navrhl, aby před tím, než dotyčný bude mít právo být přijat za člena ČSSD, byl alespoň šest měsíců registrován jako náš sympatizant,“ řekl Sobotka Právu.
Během půlroční registrační lhůty by zájemce o členství chodil na akce ČSSD, aby se s ním mohli straníci seznámit. Teprve pak by podle Sobotky rozhodli o přijetí, nebo nepřijetí uchazeče.

Řešení by zamezilo praktikám, využívaným hlavně v Ústeckém kraji, kdy jsou přijímání lidé, kteří ve skutečnosti nemají o stranický život v soc. dem. vůbec zájem. A tvoří jenom „křoví“ posilující různé mocenské skupiny.

Tomáš Horáček (vpravo)před litoměřickou Kolibou, kde se konala schůze ČSSD.

Tomáš Horáček (vpravo) dělal nábory členů na různých místech Ústeckého kraje.

FOTO: Jiří Ovčáček, Právo

Hašek by chtěl trestat velrybáře

Sobotka má také v plánu prosadit limit pro přijímání členů. Cílem je zabránit hromadným náborům. Podle jeho představy by směla místní organizace soc. dem. na svém zasedání přijmout nové lidi v počtu dosahujícím maximálně deseti procent stávající členské základny. Jinými slovy řečeno, pokud by měla místní organizace soc. dem. 40 členů, směla by na svém jednání přijmout maximálně čtyři lidi.

Hašek nabízí jiné řešení. Nechce, aby strana působila na lidi dojmem uzavřené sekty. Recept pro boj proti hromadným náborům vidí v postihu velrybářů, kteří si touto formou zajišťují vliv a moc v rámci ČSSD.

„Problém tzv. hromadných náborů bych naopak řešil velmi přísnými tresty pro ty, kteří je organizují a provádějí. Například zbavením funkcí v ČSSD a nemožností kandidovat na funkce uvnitř ČSSD i za ČSSD v zastupitelských orgánech po určitou dobu, včetně krajní možnosti, ukončení členství v ČSSD bez možnosti opětovného přijetí,“ řekl Hašek.
Jako další nástroj vidí přeregistraci členů. „Místní organizace, a v závažných případech i okresní organizace, by musely projít přeregistrací členské základny,“ doplnil Hašek.

Ten chce využít k vyřešení problému černých duší i přímou volbu předsedy strany. Pokud by se na okresních shromážděních, kde má volba proběhnout, ukázaly vážné problémy s účastí, následovala by právě přeregistrace.