Například dva bratři ve věku 13 a 12 let i se svou sedmiletou sestrou byli nedávno umístěni v dětském domově v pražských Klánovicích. Jejich matka nikdy dlouhodobě nepracovala, otec je zedník.

Rodiče si v posledních letech nabrali půjčky, které nedokázali splácet, a problémy zmítaná rodina se nakonec rozpadla. Matka nakonec o umístění dětí v domově z finančních důvodů požádala sama.

Podle statistiky ministerstva práce a sociálních věcí je dětí, které rodiče zanedbávají, víc než týraných a sexuálně zneužívaných. Když ministerstvo v loňském roce kategorii zanedbávaných dětí poprvé zařadilo do svých statistik, výsledné číslo vyskočilo na dvojnásobek.

Viníkem může být i krize

Z celkových 4157 nahlášených výskytů tělesného či psychického týrání, sexuálního zneužívání a zanedbávání dětí tvoří právě posledně jmenovaná položka 2157 případů.

„Domnívám se, že se to týká i ekonomické krize a toho, že narůstají počty nezaměstnaných,“ řekla Právu ředitelka Nadace Naše dítě Zuzana Baudyšová.

Ta se obává, že právě hmotná zaostalost některých rodin může být stále častěji důvodem i k úřednímu odebrání dítěte.

Řešení přitom vidí spíše v adresné pomoci rodinám, které se do problémů dostaly bez vlastního zavinění než ve výchově dětí v sociálních ústavech.

„Zvlášť v severočeském nebo severomoravském regionu, kde je o práci největší nouze, by bylo třeba vždy rozkrýt, o co v rodině jde. A pokud je na vině dlouhodobá nezaviněná nezaměstnanost, tak tu rodinu nějak ekonomicky podržet,“ míní Baudyšová.

„Není to na plošné řešení, ale hlavně na individuální přístup k situaci každé rodiny,“ podotkla ředitelka nadace. Péči o děti by podle ní naopak v řadě případů mohla prospět i hrozba odebrání sociálních dávek rodinám, které se starají nedostatečně nebo neposílají děti do školy.

Kuchtová: Chudoba nebývá jediný problém

Podle ředitelky Dětského domova Klánovice a bývalé ministryně školství Dany Kuchtové chudoba většinou nebývá jediným důvodem pro odebrání dítěte z rodiny.

„Pořád trvá především to, že v rodinách, odkud děti přicházejí, jsou nějaké sociálně-patologické jevy. Samozřejmě že finanční problémy ty rodiny mají také, ale to je dlouhodobý problém, který se teď vyhrotil,“ uvedla Kuchtová. Klánovický domov patří k těm větším a kapacita 48 dětí je většinou plně vyčerpána.

Mezi zdejšími klienty převažují děti z rodin alkoholiků nebo odsouzených zločinců.

Podle informací ministerstva školství, které vycházejí z údajů z konce roku 2008, je v České republice v dětských domovech umístěno průběžně kolem 4,7 tisíce dětí. Aktuální statistika, kolik z nich bylo rodinám odebráno čistě z ekonomických důvodů, neexistuje.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí by mělo na toto téma nějaký výzkum co nejdříve zrealizovat. Ten nárůst zanedbávaných dětí za rok 2009 by měl být nějak zdůvodněn,“ dodala Baudyšová.