Nevyloučil, že soudci se v případě dalších úspor v justici obrátí se stížností na Ústavní soud.

„Boj proti korupci není možný bez nezávislého soudnictví. Jenže  soudce je výlučně v rukách výkonné moci,“ uvedl Lichovník. Naznačil, že principiálně nejsou naši soudci nezávislí a mohou být politiky a jejich spřízněnými osobami ovlivňováni při vynášení rozsudků.

O tom kdo bude soudit totiž rozhoduje ministr spravedlnosti, kdo kam postoupí opět rozhoduje ministr spravedlnosti, o tom kdo bude předsedou nebo místopředsedou opět rozhoduje ministr nebo prezident.

„Systémově tady není něco v pořádku, protože jeden účastník sporu může mít teoreticky větší vliv na soudce než druhý. Třeba v případě, když se soudce uchází o to, aby obhájil na další léta post místopředsedy nebo předsedy. V zahraničí se jasně odděluje moc soudní od moci výkonné,“ zdůraznil Lichovník podle něhož musí být soudci maximálně chráněni proti vlivům mocných.

Jinými slovy to je podobné, jako by parlament rovněž spadal pod nějaké ministerstvo, vysvětlují soudci.

Podle unie vzrostl už v roce 2009 meziročně o 50 procent počet případů v občansko-právních sporech, které musely řešit okresní soudy. Počet zaměstnanců však zůstává na soudech stejný.

Padáme na ústa, tvrdí soudci 

„Není problém v počtu soudců. Vystačíme si teoreticky dokonce i s počty soudců o třetinu nižšími, než dnes, ale nutně potřebujeme posílit odborný administrativní aparát,“ konstatoval viceprezident Soudcovské unie Tomáš Mottl. „Nedá se to fyzicky zvládnout,“ potvrdila soudkyně z Mladé Boleslavi Šárka Hájková.

Ke zrychlení soudních procesů vůbec nepřispěla elektronizace podání. „Soudy jsou díky tomu lidem dostupnější, ovšem všechny podání si musí soudy vytisknout na nepřehledné formuláře. To co dříve soudu dodali účastníci sporu, si dnes musí soud vytisknout v odpovídajícím počtu a rozeslat všem stranám, včetně příloh. A administrativní aparát to neúměrně zahlcuje, ze soudů se stávají kopírovací centra, kde se jen skenuje a kopíruje a kopíruje. Soudce má ale soudit, ne se zabývat administrativou,“ zdůraznil Lichovník.

„Těžko se může prosazovat boj proti korupci a zároveň šetřit na soudnictví. Je to jen otázka priorit vládnoucí koalice,“ uzavřel Lichovník, který nevyloučil, že pokud vláda sníží soudcům platy, obrátí se možná se stížností na Ústavní soud, protože soudci nemohou například stávkovat.