Má podle vás smysl se pokoušet sestavit vládu?

Před volbami jsme varovali občany před rizikem vzniku pravicové vlády ODS, TOP 09 a VV s tím, že tato vláda nepřinese změnu politiky. Jak čteme volební výsledky, tak je zřejmé, že se riziko citelně zvýšilo.

Jsme připraveni absolvovat schůzku u prezidenta a myslíme si, že by se prezident měl sejít se zástupci všech politických stran, zejména na prvním místě s vítěznou soc. dem. Ale pokud jde o možnost sestavit vládu s účastí soc. dem., tu v tuto chvíli vidíme velmi skepticky, zejména proto, že jak VV tak TOP 09 odmítly spolupráci s ČSSD a za druhé máme určité programové požadavky, ze kterých jako vítězná politická strana můžeme obtížně ustoupit.

Myslím si, že by pověření měl dostat ten, kdo bude schopen reálně vládu sestavit. V tuto chvíli je prostor velmi malý, protože se dá očekávat úzká spolupráce pravicových stran.

Budete vést stranu až do řádného sjezdu, nebo se bude konat mimořádný?

Důležité je pro nás nyní, abychom stabilizovali pozici soc. dem. na politické scéně po volbách. Dalším důležitým mezníkem jsou komunální a senátní volby, máme velkou příležitost se stát největším klubem v Senátu, a rádi bychom také posílili naše zastoupení na komunální úrovni. A pak si myslím, že by měl přijít řádný sjezd ČSSD. Do té doby máme řádně zvolené vedení, můžeme se opřít o poměrně silné zastoupení ve vedení krajů a domnívám se, že tento tým bude schopen soc. dem. ke sjezdu dovést a současně zahájit tolik potřebné změny, protože i my musíme číst změny, které lidé chtějí. Tedy aby se ČSSD změnila a měla širší voličský potenciál.

Jaké první změny by podle vás měly proběhnout?

Musíme pokračovat v projektu modernizace soc. dem., v jejím otevírání i směrem k mladým voličům či ekologických tématům. Je to otevřený prostor, které zatím soc. dem. nevyplnila. Projekty je potřeba dotáhnout do konce, aby se projevili v programu a rétorice.

Tyto volby do značné míry ukončily dvě desetiletí poměrně stabilní stranické struktury, která vznikla v ČR po rozpadu Občanského fóra. Volební výsledek vnímám jako velké ohrožení sociální soudržnosti a možná koalice tří pravicových stran může ohrozit postavení tří středně a nízko příjmových skupin v naší společnosti.

Mluvili jste na grémiu o složení vyjednávacího týmu ČSSD?

Nejdříve musí proběhnout schůzka u prezidenta, pak může vzniknout vyjednávací tým. Ten bude muset vzniknout, protože budeme vyjednávat o uspořádání ve Sněmovně.

Chtěla by ČSSD alespoň křeslo předsedy Sněmovny?

Pro nás to není otázka křesel, ale respektování principů poměrného zastoupení jako v minulých volebních obdobích. V tuto chvíli vůbec nepřemýšlíme o křeslech, ale o tom, jak zůstat věrni programovým principům ČSSD. Budeme jednat tak, abychom maximálně zúročili hlasy, které nám lidé dali a vytvořili předpoklady, aby soc. dem. na podzim posílila v Senátu a místních zastupitelstvech.

Neulehčil vám odchod Jiřího Paroubka do značné míry vyjednávání?

Nemyslím si, že to je o persónách, ale o programu a dohodě, která tady byla před volbami, na tom, že se zde vytvoří nějaká pravicová vláda. Včas jsme o tom občany informovali a upozorňovali jsme na toto riziko. Ve skutečnosti nešlo o Jiřího Paroubka, ale o to, aby se oslabil úspěch soc. dem. ve volbách.

Čekáte změny v soc. dem. či jejím realizačním týmu?

Určitě v příštích měsících bude docházet i k dalším personálním změnám. Naším cílem bude, aby do podzimních voleb šla soc. dem. obměněná, posílená. Ale v tuto chvíli není důvod, abychom personální změny urychlovali.

Na jihu Moravy jste v preferenčních hlasech skončil druhý za místním hejtmanem Michalem Haškem. Co vy na to?

Jsem rád, že jsem opět dovedl kandidátku ČSSD k vítězství na jižní Moravě. Michalovi Haškovi gratuluji k tomu, že se probojoval do Sněmovny a k velkému množství preferenčních hlasů. Ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí ho na kandidátku soc. dem. zařadit.