Stav nebezpečí byl v regionu prodloužen mimo jiné i pro to, aby obce získaly více času na sečtení záplavami napáchaných škod. Podle prvotních odhadů zlínského hejtmanství velká voda jen na Vsetínsku napáchala škodu asi za 200 miliónů korun.

"Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí jsou vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a majetku osob v důsledku zejména reálné hrozby sesuvů půdy," přiblížil mluvčí hejtmana Milan Plesar.

Povodně zasáhly Zlínský kraj minulou neděli. Ze Vsetínska se pak hrozba záplav přesunula i do dalších oblastí ležících zejména podél toku řeky Moravy. I vzhledem k protipovodňovým opatřením vybudovaným v minulých letech a také díky tomu, že se voda rozlila na soutoku Bečvy s Moravou, kde zaplavila například Troubky na Přerovsku, nevznikly ve Zlínském kraji škody srovnatelné s povodněmi let minulých, například v roce 1997.