Severní Moravu a Slezsko postihly během deseti let již třetí velké povodně. Přibyla od velkých záplav v roce 1997 v kraji nějaká protipovodňová opatření?

Protipovodňové stavby se stavěly, stavějí a nadále budou stavět. Žádná takováto opatření však nejsou stoprocentní. Takovéto představy lidí jsou naprosto liché.

Podle čeho se Povodí Odry rozhoduje, kde jaká protipovodňová stavba vznikne?

Máme určité normy, rozhoduje se například podle typu zástavby v dané lokalitě. Není možné, aby byli všichni obyvatelé ochráněni před kdejakou povodní.

Jaké protipovodňové stavby vznikly za poslední roky v Moravskoslezském kraji?

Tak například v Ostravě-Porubě jsme loni začali se zabezpečením řeky Porubky na dvacetiletou vodu. Otázkou je, jak budou práce nyní poničeny, Porubka vystoupila až na třetí povodňový stupeň. Také jsme začali s rozšiřováním koryta řeky Ondřejnice ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Postavená už je i protipovodňová hráz kolem řeky Odry v Ostravě-Antošovicích.

A co protipovodňová hráz v Ostravě-Koblově? Lidé si zde stěžují, že už měla být postavena dávno. Nyní byli opět evakuováni jako jedni z prvních obyvatel Ostravy.

Výstavbu této protipovodňové hráze připravuje město Ostrava. Není to naše investice, připravujeme tuto stavbu po odborné stránce. Je pravda, že výstavba této hráze se zde již nějakou dobu připravuje.