Opsané pasáže byly podle Lidových novin (LN) objeveny u jedné z diplomek, u rigorózní práce, ale též u odborného článku.

U loni obhájené diplomky mělo být opsáno celkem 11 stran z odborného časopisu Právní rádce, na což prý upozorňovala i oponentka práce. Studentka přesto s její obhajobou uspěla a u státní zkoušky prošla mimo jiné i díky hlasu profesora Fialy, který práci vedl.

Další případ plagiátorství se má týkat rigorózní práce, kterou kontroloval taktéž Fiala. I tato práce obsahuje téměř doslovný přepis čtyř stran z časopisu Právní rádce. Na skutečnost upozornil rektora autor vykradeného článku, pražský právník Lukáš Vymazal.

LN také uvedly, že pochybného jednání na poli autorského práva se dopustil i samotný Fiala. Zatímco v roce 1990 byl spoluautorem článku v časopisu Právník, stejný, jen nepatrně pozměněný text otiskl tamtéž v roce 2003 pod vlastním jménem. Tímto tahem si vylepšil počet publikací, které jsou pro akademické pracovníky jedním z hodnotících kritérií.

Děkanka Naděžda Rozehnalová chce po Fialovi vysvětlení, na jehož základě zváží další kroky. Škola si velmi zakládá na boji s plagiáty, k jejichž odhalování používá specializovaný program.