„Žalobce se touto žalobou domáhá rozhodnutí ve sporu, o kterém má jednat a rozhodnout soud rozhodující v občanském soudním řízení,“ stojí ve verdiktu krajského soudu.

Podle Hrádely neměli oba kandidáti při tajné volbě, při níž advokát získal jen šest hlasů od celkem osmnáctičlenného akademického senátu, rovné šance. Návrhy na kandidáty totiž shromažďovala údajně v rozporu s předpisy sekretářka děkana a touto funkcí už byl v té době pověřen Pospíšil.

„O dalším postupu ještě nejsem rozhodnutý,“ řekl Právu Hrádela. „Nevylučuji, že podám kasační stížnost. Občanskoprávní řízení, na něž mě odkazuje Krajský soud v Plzni, asi není z hlediska žaloby kvůli diskriminaci přípustné,“ dodal Hrádela.

Pospíšil už dříve Právu řekl, že žalobu vnímá jako útok na jím zahájené reformy fakulty. „Komu je to ku prospěchu? Pan Hrádela by se měl rozpomenout na svůj advokátský slib a používat právo v duchu spravedlnosti, nikoliv účelovosti,“ uvedl Pospíšil.

Hrádela ale ještě před podáním žaloby vysvětloval, že tak činí pro dobro školy. Pochybnosti kolem volby, které by nerozptýlil soud, by totiž mohly dobrému jménu fakulty škodit.

Hrádela neuspěl ani u Ústavního soudu - ten jeho stížnost odmítl s tím, že žalobce ještě nevyčerpal všechny ostatní možnosti obrany.