Statistici spočetli, že počet novorozeňat převýšil zemřelé o 10 900. Přesto v zemi přibývá počet obyvatel hlavně díky migraci. „Přistěhovalých bylo však oproti roku 2008 o více než polovinu méně, vystěhovalých naopak dvojnásobek,“ uvedl ČSÚ.

Co se týče porodnosti, baby boom z předešlých let se loni zastavil. Porodnost se od roku 1999 nepřetržitě zvyšovala právě až do loňska.

„Průměrný počet dětí narozených jedné ženě klesl z 1,50 na 1,49. V roce 2009 dále, i když méně výrazně než v předchozích letech, pokračoval trend posunu mateřství do pozdějšího věku,“ dodal úřad s tím, že věk prvorodiček se zvýšil na 27,4 roku, bez ohledu na pořadí dítěte pak na 29,4 roku.

Další zajímavostí je, že roste počet dětí narozených mimo manželství. Loni jich bylo 38,8 procenta.

Demografie obyvatel ČR v roce 2009:
narozených dětí118 300
zemřelých107 400
sňatků47 900
rozvodů29 100
potratů40 500
imigrantů28 300
vystěhovalých11 600
 průměrný věk mužů
 74,2 roku
 průměrný věk žen 80,1 roku

Ohledně migrace ČSÚ uvedl, že do ČR se loni nastěhovalo 40 tisíc lidí (předloni to bylo přitom 77 800 lidí), naopak přibylo vystěhovalých. Těch úřady evidují dvojnásobek, a to 11 600. Úbytek je patrný zejména na počtu obyvatel původem z Východu.

Nejvíce se do tuzemska loni nastěhovalo Ukrajinců (8100), Slováků (5600), Rusů (4100) a Američanů (2500). Naopak vystěhovalo se nejvíce Slováků (4200), Čechů (2300) a Poláků (2000).