Studenti mají v osmnáctičlenném senátu třetinu. Přítomno bylo celkem 14 senátorů, pro návrh studentů na odvolání Teleckého se nakonec zvedlo 12 rukou.

Teleckého nahradí tajemník senátu Vilém Knoll, uvedla ČTK. Na fakultě působí jako odborný asistent.

Podle studentských senátorů se Telecký prohřešil hlavně tím, že zrušil důležité jednání senátu naplánované na 29. června loňského roku - v té době se krize spojená se skandálními poměry na fakultě už začínala vyhrocovat.

„Omluvila se taková většina senátorů, že zasedání nebylo usnášeníschopné. Pokud mám být proto odvolán, tak je to úsměvné,“ hájil se Telecký. Podle studenta Martina Marka ale omluvenky Telecký nikdy neukázal.

Vadí jim i žaloba na Vladimíru Dvořákovou

Na otázku, zda postupoval v souladu s jednacím řádem, Telecký připustil, že nikoliv. „Postupoval jsem ale v souladu se základy lidské slušnosti, abych sem někoho nehnal přes půl republiky, když bylo jasné, že nebudeme usnášeníschopní,“ poznamenal Telecký.

Studentům i některým pedagogům vadí i třeba Teleckého vystoupení na Kindlově tiskové konferenci a žaloba, kterou podal na předsedkyni akreditační komise Vladimíru Dvořákovou. „Podal jsem i žalobu na univerzitu, chci aby se zdržela veškerých výroků k mému titulu, považuji to za nactiutrhání,“ podotkl Telecký.

Telecký, který jednání pojal ve značně ironickém duchu, senátorům potvrdil, že není loajální k novému vedení. „Vážím si docenta Kindla, je to odborník a velice hodný člověk,“ prohlásil Telecký.

Nad Teleckým se vznáší i hrozba výpovědi, fakulta ji ale bude muset projednat s odbory, které si on sám loni v říjnu založil a jichž je předsedou. „Odbory už k ní daly zamítavé stanovisko, samozřejmě,“ sdělil Telecký.

Telecký si neodpustil ani útok na své dva kolegy - učitele Jana Kocinu a Karla Eliáše. Podle emailu, který mu prý přišel, jejich dcery byly přijaté na plzeňská práva, i když údajně při přijímacím řízení získaly nula bodů. Eliáš to popřel: „Dcera udělala řádně přijímací zkoušky a byla řádně přijata.“