Zprávu Social Watch vydává každoročně organizace založená roku 1995 se sídlem v Uruguayi, která monitoruje pokroky a nedostatky v boji proti chudobě a za rovnost žen a mužů. Obsahuje statistická data i hlášení o situaci v jednotlivých zemích. V Česku s organizací spolupracují sdružení Ekumenická akademie, Centrum pro studium globalizace, Fórum 50 % a Gender Studies.

"Přetrvává nedostatečné zastoupení žen v politice a rozhodujících funkcích v ekonomice," řekl ČTK spoluautor české části zprávy Tomáš Tožička. "Rozdíl mezi platy mužů a žen se sice zmenšil, přesto zůstává někde kolem 20 procent," prohlásil. Za drobné zlepšení Tožička označil loňské přijetí antidiskriminačního zákona, jeho vliv se však podle názoru spoluautora zprávy v praxi dosud příliš neprojevil.

Krize podle zprávy zasáhla zejména Romy ve vyloučených lokalitách. Vláda prý při řešení jejich problémů selhala, nově zřízená vládní agentura pro sociální začleňování obyvatel vyloučených lokalit podle zprávy nenaplnila očekávání - má prý slabý mandát a místo peněz může poskytovat jen rady.

Autoři zprávy poukazují také na rostoucí zadlužení domácností. Zřejmě vůbec nejohroženější sociální skupinou jsou podle nich nyní nezaměstnaní zahraniční dělníci, pocházející především z Asie. "Na cestu do České republiky se zadlužili, a návrat do vlasti tak (pro ně) znamená nejen osobní prohru, ale také fatální ekonomické ohrožení jejich rodin," stojí ve zprávě.

Její autoři dále zmiňují přetrvávající znevýhodnění žen na trhu práce a jejich nedostatečné možnosti na sladění kariéry s rodinným životem. Chybí jim zejména síť dostupných zařízení pro děti do tří let. Nejvíce diskriminovanými ženami bývají podle zprávy migrantky.

Podle zprávy loni zesílil tlak státu na nevládní organizace, ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vyloučilo z uchazečů o granty feministické organizace. Kritiky ve zprávě nezůstala ušetřena ani média. "Nezávislá žurnalistika prakticky neexistuje, odhalování politických skandálů budí dojem spíše politické zakázky než jako výsledek investigativní práce," uzavírá zpráva.