„Nejvyšší státní zástupkyně se obrátila na státní zastupitelství ve Vídni se žádostí o zvážení možnosti vytvoření společného týmu s orgány činnými v trestním řízení v Rakousku, neboť takovou spolupráci považuje za nejefektivnější prostředek k objasnění celé věci,“ uvedla k tomu Malinová.