Problém spočívá v překračování hlukových limitů, které odporuje platným normám. Zatímco Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vyřešila problém s hlukem zřízením ochranného hlukového pásma, ministerstvo zdravotnictví s takovýmto řešením vyjádřilo nesouhlas.

"Ze strany orgánů ochrany veřejného zdraví nelze místo protihlukových opatření požadovat ochranné hlukové pásmo," stojí v odůvodnění rozhodnutí.

Resort pro místní rozvoj tak neměl jinou možnost, než na tuto skutečnost reagovat zrušením předmětného územního rozhodnutí magistrátu, který jej dostal k novému projednání.

Rozhodnout musí magistrát

Podle Martiny Vápeníkové, mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které je investorem stavby, je teď na řadě magistrát, aby rozhodl o dalším postupu.

"Pokud by to řešení navržené magistrátem znamenalo přeprojektování nebo snad přetrasování, tak by to bylo v řádu let. Pokud by to bylo jen doplnění například o protihlukové stěny, tak je to v řádu měsíců,“ řekla Novinkám Vápeníková.