Fischer řekl, že vláda by se chtěla programem dostat do roku 2013 či 2014 k deficitu ve výši maximálně tří procent HDP. Vláda bude konvergenční program schvalovat 8. února.

Premiér uvedl, že plánovaná opatření mají vést v první řadě k ozdravění veřejných financí. Jeho naplnění bude dle Fischera úkolem pro příští politickou vládu. Premiér dodal, že je připraven seznámit s konvergenčním programem i další strany.

Topolánek uvedl, že jeho návrh "absolutně podporuje", byť připustil, že ODS by uvítala řešení ještě ambicióznější. Topolánek dodal, že konvergenční program by měl být nahlížen apoliticky a očekává proto jeho podporu i od ostatních stran.

Konvergenční program má povinnost předkládat vláda každé země EU, která neplní tzv. Maastrichtská kritéria. Do 15. února musí být odeslán Evropské komisi.

ODS chce zabránit přijetí levicových návrhů

Topolánek v souvislosti s pátečním jednáním Sněmovny, na níž by měli poslanci ve třetím čtení schvalovat některé levicové návrhy jako opětovné proplácení prvních tří dnů nemocenské  či dorovnání mateřské, uvedl, že jeho strana využije všechny legitimní prostředky k tomu, aby jejich přijetí zabránila.

Zopakoval i svůj středeční bonmot, že "dobrý den je ten, kdy Sněmovna nic neschválí". Řada levicových návrhů je podle Topolánka populistická a poškozuje zemi.