„Poškození motoristé by museli vlastníkovi dané komunikace, tedy Ředitelství dálnic a silnic (ŘSD), kraji nebo obci prokázat, že něco zanedbal. To se ovšem vztahuje na takové případy, jako je například špatně provedený výkop, který se propadne, či kanál bez mřížky. Výmoly ve vozovce do toho rozhodně nespadají,“ řekl v pátek Právu mluvčí České pojišťovny Václav Bálek.

Na otázku, co má tedy dělat řidič, jemuž se kvůli výmolu poškodí vozidlo, Bálek odpověděl: „Neprodleně se obrátit na pojišťovnu, u níž má uzavřeno havarijní pojištění. Pokud odhadnutá škoda nepřesahuje 100 000 korun a nedojde ani k újmě na zdraví, není potřeba volat policii. Poškozený v pojišťovně popíše, co se stalo, a přistaví auto k prohlídce technikovi. Pojišťovna pak tuto škodnou událost vyřeší standardním způsobem, řidič ale přijde o bonus.“

Dobré samozřejmě je, když si motorista vyfotografuje místo nehody, aby se zdokumentovalo, že tam byl opravdu rigol. Ani to ale není podle Bálka podmínkou.
Nahlásit škodní událost je ovšem nutné neprodleně. Havarijní pojištění se navíc netýká případů, kdy třeba řidič po nějaké době až při návštěvě servisu zjistí, že se mu kvůli přejetí rigolu rozhodila geometrie či došlo k nějaké menší technické závadě. Tu si motorista musí nechat opravit na vlastní náklady.

Ve špatném stavu už 70 procent silnic

Na dotaz, co si mají počít řidiči bez havarijního pojištění, Bálek uvedl: „Obrátit se přímo na vlastníka komunikace. Tomu bude ovšem velmi obtížné prokázat, že něco zanedbal.“

Stav komunikací v ČR se přitom rok od roku zhoršuje. Důvodem je dlouhodobý nedostatek peněz na důkladné rekonstrukce vozovek. „Ve velmi vážném stavu je tak už 70 procent celé silniční sítě,“ upozorňuje první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Podle Centra dopravního výzkumu (CDV) nelze přesto podíl neutěšeného stavu vozovek na silniční nehody přeceňovat. „Z 93 procent má na nehodovost vliv lidský faktor, tedy chování řidičů,“ tvrdí ředitel CDV Karel Pospíšil. Současně informoval, že k třiceti až čtyřiceti procentům nehod dochází na pouhých třech procentech silniční sítě. Je tedy potřeba, aby stát na odstraňování těchto rizikových míst věnoval podstatně více peněz než dosud.