Do některého ze svatostánků zamíří o Vánocích necelé dvě pětiny lidí (39 procent). Čísla se přitom dle agentury v posledních letech příliš nemění.

Ve víře v Boha existují v rámci České republiky tradičně výrazné rozdíly. Věřících je nejvíce na Moravě, přičemž v jejích jižních a východních částech se jedná téměř o polovinu obyvatel. V Čechách, především na západě a severu území, je věřících méně než čtvrtina.

V průměru věří v Boha 32 procent české populace. Podíl věřících roste s věkem, přes 40 procent z nich je starších 60ti let a víru více hledají ženy než muži.

I přes převládající ateismus polovina lidí připouští, že alespoň jednou za rok zajde na bohoslužbu. Častěji, tedy alespoň jedenkrát za měsíc chodí do kostela téměř výlučně lidé věřící.