Ouzkého dovolání odmítl Nejvyšší soud (NS) už v listopadu a v úterý své rozhodnutí zpřístupnil v elektronické databázi.

Jako politik musí něco vydržet, řekl soud

NS svůj verdikt opatřil pouze zkráceným odůvodněním. Připomněl stanovisko Vrchního soudu v Praze, podle kterého je Rathův výrok kritickým hodnotícím úsudkem, který měl reálný podklad. Odkázal také na tvrzení, že Ouzký je jako politik povinen snášet "větší rozsah kritiky, a to i co do její expresivity".

"Je to v souladu s konstantní judikaturou Nejvyššího soudu ČR," uvedl v usnesení předseda senátu Pavel Pavlík.

Rath údajně prohlásil, že Ouzký odčerpal z pojišťovny peníze přes firmu IZIP, která spravuje internetové zdravotní knížky. Zakázku na internetové knížky prý dostal jako čelný politik ODS zdravotního výboru bez výběrového řízení.

Vrchní soud v roce 2007 konstatoval, že výběrové řízení na zakázku opravdu neproběhlo. Rath prý proto měl "jistý podklad" pro své expresivní výroky. Také slovo "tunelování", které použil, podle soudů není právním pojmem a nenaznačuje automaticky, že se Ouzký dopustil trestného činu.

Rath mluvil o spojení některých politiků ODS s VZP zejména v souvislosti s vyhlášením nucené správy nad největší pojišťovnou v listopadu 2005 a následným odvoláním její ředitelky Jiřiny Musílkové.

Systém IZIP představuje souhrn zdravotních informací pacienta zpracovaný ve formě elektronické zdravotní knížky. Systém slouží k rychlému předávání aktuálních informací mezi zdravotní pojišťovnou a pacientem, lékařem a pacientem, či lékaři navzájem, pokud jim to pacient umožní. Lze tak předcházet nevhodnému kombinování léků či opakovaní stejných vyšetření.