Celkové náklady na prodloužení linky A mají činit zhruba 18,7 miliardy korun, z toho více než osm miliard má tvořit dotace z evropských fondů. Zbytek uhradí magistrát hlavního města.

O vítězi se podle Pečeného rozhodlo už před dvěma týdny. "Čekáme, až uplynou zákonné lhůty, ve kterých se mohou ostatní firmy odvolat," poznamenal Pečený. Teprve pak, pokud se tedy nikdo z účastníků tendru neodvolá, je možné podepsat smlouvu. Kromě Metrostavu a Hochtief CZ se užšího kola výběrového řízení zúčastnily také firmy OHL SŽ a Strabag.

Inflace může výdaje zdvojnásobit

Výstavbu trasy schválilo městské zastupitelství v květnu, rozhodlo tehdy investovat do projektu během šesti let 10,7 miliardy korun. Město ale bude muset počítat také s inflací, s jejím zohledněním by se náklady mohly vyšplhat až na 21,6 miliardy korun. Dalších 1,735 miliardy korun si vyžádá obnova vozů.

Trasa A se podle předchozích informací měla začít prodlužovat letos v prosinci. "Cílem je zlepšení dopravní obsluhy Prahy 6 přímým napojením na trasu metra, odlehčení Vítězného náměstí a přilehlé části Prahy 6 od autobusové dopravy a zkvalitnění dopravní dostupnosti nemocnice Motol," uvedl v květnu mluvčí magistrátu Jiří Wolf.

Prodloužení metra je rozděleno do tří etap. Celkem by mělo být vybudováno 12,9 kilometru trasy. První část bude dlouhá asi šest kilometrů a povede ze stanice Dejvická přes stanice Červený Vrch, Veleslavín a Petřiny do Motola. Druhá, celkem 4,3 kilometru dlouhá etapa, napojí stanice Bílá Hora, Dědina a Dlouhá Míle. Poslední a nejkratší úsek bude zahrnovat stanice Staré Letiště a Letiště Ruzyně.