Zeleným pruhem na obálce se ministerstvo spravedlnosti rozhodlo skoncovat se všemi, kdo se vyhýbají soudnímu řízení tím, že odmítnou převzít předvolání k soudu.

Zásilka je podle novely občanského soudního řádu platné od letošního července považována za doručenou deset dnů poté, co ji doručovatel buď vhodil do schránky, případně na dveře viditelně umístil doručenku. A to bez ohledu na to, zda si ji adresát vyzvedl, nebo ne.

Barevné rozlišení ztratilo smysl

Jenže nová poštovní pravidla změnila i postup při doručování obálek s červeným nebo modrým pruhem. Dokonce způsobem, který smysl barevného rozlišení úředních obálek zcela smazal.

Na jakoukoli doporučenou zásilku totiž může nově odesilatel ručně připsat vlastní instrukci, co má s obálkou doručovatel udělat v případě, že adresáta nezastihne.

Například: „Vrátit odesilateli“, „Vhodit do schránky“ apod. Je přitom jedno, zda jde o obálku s barevným pruhem, nebo obyčejný doporučený dopis.

„Původní barevná identifikace přestala být směrodatná,“ potvrdil mluvčí České pošty Ivo Mraviac. „Stačí dopsaná poznámka a modrý pruh se fakticky změní na červený,“ podotkl.

Do července letošního roku znamenala obálka s červeným pruhem pro doručovatele automaticky povinnost dodat dopis výhradně do rukou adresáta.

Modrý pruh umožňoval zásilku předat zákonnému zástupci, tedy například blízkému příbuznému nebo zmocněnci, tedy třeba sousedovi s písemným zmocněním.

V současné době doručovateli nezbývá, než každou obálku zvlášť prohlédnout a rozhodnout, jak s dopisem naloží.

„Na říjnových jednáních s Českou poštou a Českým telekomunikačním úřadem (ĆTKÚ) už došlo ke shodě, že je třeba poštovní podmínky nově upravit. Návrh pošty leží na ČTÚ, kde se o materiálu bude jednat příští týden,“ řekl Právu náměstek ministryně spravedlnosti Marek Görges. Ministerstvu jde ve zkratce o zachování obálek se zeleným pruhem, poště zase o obnovení původních funkcí červených a modrých pruhů.

Podle Görgese je reálné, že pravidla, která mají obnovit pořádek v doručování úřední pošty, budou zavedena v původně plánovaném termínu, tedy od 1. ledna.