Sociální demokraty inspirovala k návrhu kauza na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Podle navrhované normy by mohl rektor vysoké školy zahájit řízení o odnětí titulu nejpozději pět let poté, co jej student získal. Rozhodla by pětičlenná komise.

Ministerstvo školství tvrdí, že titul je možné odebrat i v současnosti ve správním řízení. Proti tomu se ale staví jeden z autorů zákona  Ivan Ohlídal (ČSSD). "Domníváme se, že pomocí správního řízení je to zdlouhavé a prakticky nemožné. To je hlavní důvod, proč jsme přistoupili k této novele," vysvětlil Ohlídal.  

Čtěte take: Soudci mohou soudit i po odebrání titulu

Důvodem odnětí titulu by mohla být například snaha získat titul korupcí, klientelismem, pomocí fiktivní nebo zfalšované zkoušky nebo díky plagiátorské závěrečné práci. Odnětí titulu by podle novely zabránilo výkonu povolání, které vyžaduje vysokoškolské vzdělání.

Součástí novely je také výčet podmínek, které musí splňovat děkan či rektor. Patří mezi ně požadavek na vzdělání, kandidát by měl mít alespoň titul PhD.

Pospíšil pod palbou

To rozpoutalo ve Sněmovně politickou hádku. ČSSD začala napadat děkana plzeňské právnické fakulty a současně poslance Jiřího Pospíšila (ODS) ze střetu zájmů, neboť on zmíněné požadavky na kvalifikaci nesplňuje, a útočila na kumulaci funkcí. Pospíšil v reakci na to prohlásil, že obě funkce zvládá a část ze svých platů věnuje charitě. Ve střetu zájmu se prý necítí, neboť zákony v České republice nemohou působit zpětně.

Plzeňská právnická fakulta prochází nyní největším skandálem českého vysokého školství od roku 1989. Odstartovala jej plagiátorská aféra, školu museli opustit někteří akademičtí činitelé. Zjistilo se, že fakultu část studentů absolvovala nebo na ní získala tituly za nestandardních podmínek. Podezření padá i na některé politiky. Vyšetřování stále není uzavřeno.