Chyby podle dokumentu vznikly především kvůli enormnímu tlaku Langerem řízeného ministerstva na urychlené provedení změn, které byly navíc zaměřeny spíše na formu než obsah.

„Změnu prodělala forma policie, ale obsah a vazby zůstaly bez významných změn, tzn. způsob práce a způsob fungování organizace zůstává stále založen na stejných principech a vazbách,“ konstatuje dokument schválený Pecinou.

Ten v souvislosti s reformou označil jako velmi závažné pochybení také neefektivní komunikaci o změnách s vlastními zaměstnanci, což se odráží na negativním vnímání reformy ze strany samotných policistů.

Langer kritiku reformy odmítl s tím, že jde pouze o obecné teze. „Neznám ani složení komise, ani samotný materiál. Rád se s ním seznámím a rád budu s jeho tvůrci polemizovat. Změna třiapadesáti zákonů je jen o formě?“ řekl k tomu Pecinův předchůdce v ministerské funkci.

Struktura policie? Návrat před reformu

Expertní komise ministerstva vnitra a policejního prezidia v dokumentu mj. navrhují „zvážit ekonomické postavení policie jako jedné organizační složky státu s transparentním řízením finančních prostředků a majetku“.

Takový krok by přitom organizační strukturu policie vrátil zpátky do stavu, v jakém byla před změnami provedenými za Langera. Od letošního roku je totiž každé krajské policejní ředitelství samostatnou organizační složkou státu, která má svůj vlastní rozpočet a je zodpovědná za své hospodaření.

Podle bezpečnostního experta ČSSD Jeronýma Tejce se již nyní ukazuje, že tato praxe nefunguje. „Je to vidět třeba na příkladu, kdy jede eskorta z Prahy do Ostravy a oba kraje se dohadují o tom, kdo to zaplatí,“ vysvětlil Tejc s tím, že by změnu k původnímu stavu podporoval. „Máme jednu policii a je nesmyslné, aby byla takto rozdělena,“ poznamenal Tejc.

Změny by se přitom mohl dočkat i rozpočet policie jako takový. Pecina totiž zároveň předeslal, že bude usilovat o to, aby měla policie do budoucna samostatnou rozpočtovou kapitolu podobně, jako je tomu například u tajných služeb.

„V současné době je policie součástí velké rozpočtové kapitoly ministerstva vnitra, její vyčlenění by mělo toky peněz zpřehlednit a zprůhlednit,“ řekl k tomu Právu ministr. Zasadit se chce také o to, aby byl policejní prezident napříště jmenován na ohraničené funkční období.