Na dotaz, jak lidé hodnotí rozdělení státu, odpovědělo 52 procent respondentů, že šlo o správný krok. Opačný názor zastává 35 procent dotázaných. Za posledních šest let se přitom čísla prakticky nezměnila.

Lidé byli dotazováni i na to, jak rozdělení Československa vnímali v době, kdy k němu došlo. Tehdy prý rozpad společného státu vnímalo pozitivně pouze 26 procent lidí, negativně jej oproti tomu hodnotilo 48 procent dotázaných. 

Ze srovnání, jak na stejnou  otázku odpovídali lidé v předchozích několika letech vyplývá, že procento lidí, kteří se s odstupem času považovali za odpůrce rozpadu federace, zvolna klesá. V roce 2003 odpovědělo na dotaz, zda byli pro rozpad společného státu, záporně ještě 59 procent lidí. 

Z výzkumu dále vyplývá, že necelá třetina lidí vnímá dlouhodobě vztahy obou národů jako lepší nežli za doby Československa. Více než 40 procent má za to, že jsou stále stejné a kolem 15 procent je považuje za horší než před rozdělením.