Šnajdr připomněl, že kraj podal už dva neúspěšné návrhy, jak mu to uložilo zastupitelstvo. Třetí podaly samy nemocnice, návrh nebyl na zastupitelstvu projednáván ani schválen, upozornil náměstek.

"Odložili jsme rozhodnutí o zápisu o měsíc, aby se vše mohlo vyjasnit. Pokud zastupitelé budou s návrhem pěti nemocnic souhlasit a ten splní všechny právní náležitosti, ministerstvo bude muset zápis provést," uvedl.

Podle Šnajdra však společný návrh obchodních společností nemocnic v Příbrami, Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně a Benešově odporuje usnesení středočeského zastupitelstva z 13. března, kterým zastupitelstvo rozhodlo o zřízení Veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení (VNÚZZ), schválilo jeho zřizovací listinu a přijetí majetku pěti nemocnic do majetku Středočeského kraje.

Zřizovatelem měl být kraj

"Zřizovatelem těchto zařízení měl být podle usnesení kraj," zdůraznil Šnajdr. Navrhovateli na zápis a zřizovateli VNÚZZ je však nyní pět obchodních společností, za něž jedná a funkci zřizovatele naplňuje trojice členů představenstev - Kateřina Pancová a dva právníci České lékařské komory (ČLK) Jan Mach a Aleš Buriánek. Všichni podle Šnajdra "velmi blízcí" středočeskému hejtmanovi a bývalému prezidentu ČLK Rathovi.

O nemocnicích by pak nerozhodovalo zastupitelstvo či rada kraje, tedy nikdo z řádně zvolených zástupců, ale tito tři lidé, upozornil Šnajdr. Rozhodovali by o činnosti, majetku, vedení nemocnic a kontrolovali by hospodaření s miliardovými veřejnými majetky. Nemocnice by totiž do VNÚZZ vložily veškerý svůj majetek hmotný i nehmotný, práva, závazky, včetně pracovněprávních vztahů, a veškerou zdravotnickou činnost.

"Nemocnice by se tak staly prázdnými schránkami a budoucnost středočeského zdravotnictví by byla v rukou těchto tří soukromých osob," varoval Šnajdr. Celá transakce je podle něj velkým rizikem pro zajištění zdravotní péče pro obyvatele kraje.