14:54 - Rychetský uzavřel jednání s tím, že si Ústavní soud bere čas na rozhodnutí. Verdikt by měl být vynesen příští úterý. On-line reportáž Novinek.cz z jednání soudu končí.

14:53 - Füle uzavřel svou více než půlhodinovou řeč konstatováním: "Ani jako celek není Lisabonská smlouva v rozporu s ústavním pořádkem ČR."

14:47 - Podle Füleho byla většina pochybností kolem Lisabonu již zodpovězena v předchozím řízení u Ústavního soudu na základě jiné senátní stížnosti podané loni na podzim. Nyní Füle argumentuje s prezidentovými námitkami.

14:41 - EU ani nebude jednotlivým zemím určovat, co je trestní činnost, jak se obávají senátoři, řekl dále Füle. Lisabon se zabývá pouze definováním závažné trestné činnosti a to na úrovni mezinárodního rozměru, dodal místopředseda vlády.

14:37 - Ke kritice společné obranné politiky, která by měla podle stěžovatelů obzvláště nasvědčovat ztrátě svrchovanosti, Füle řekl, že o obranné politice v členských státech nemůže EU rozhodovat. "Jinak by se EU stala vojenskou organizací, což je v rozporu s jejími cíly," vysvětlil ministr.

14:34 - Füle se pozastavil také nad výtkou senátorů, že smlouva je příliš obecná. Podle ministra obecná být musí právě proto, že se nejedná o federalizaci. Füle navrhovatelům vytknul, že jim chybí jasné rozlišování kompetencí.  

14:26 - Místopředseda vlády mimo jiné také vyvrátil obavy senátorů o ztrátu české kultury dané přílivem imigrantů, o němž podle nich má rozhodovat EU. Podle Füleho ale LS určuje, že o objemu imigrantů, které má země přijmout, rozhoduje členská země sama.

14:17 - Füle tlumočí stanoviska vlády a postupně vyvrací jednotlivé námitky senátorů proti Lisabonu.

14:12 - Podle vlády je LS jako celek zcela konformní s českým ústavním pořádkem a dokument ani nijak nenarušuje suverenitu státu. Füle také řekl, že v budoucnu by se měla stanovit jasná pravidla pro další podobná řízení, aby se bylo možné vyhnout případným obstrukčním snahám.

Zástupci prezidenta Václava Klause právník Aleš Pejchal (nahoře vlevo) a kancléř Jiří Weigl (nahoře uprostřed), předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček (vlevo) a předseda Senátu Přemysl Sobotka

Zástupci prezidenta Václava Klause právník Aleš Pejchal (nahoře vlevo) a kancléř Jiří Weigl (nahoře uprostřed), předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček (vlevo) a předseda Senátu Přemysl Sobotka

FOTO: Igor Šefr, ČTK

14:08 - Po závěrečné řeči Jaroslava Kuby a zástupce prezidenta Aleše Pejchala byli vyzváni k proslovu předsedové obou komor. Sobotka i Vlček odmítli vyjadřovat se podrobněji k postoji svých komor. Slovo si vzal zástupce vlády, ministr pro evropské záležitosti, Štefan Füle.

13:46 - Oberfalzer žádá soudce, aby vystoupili proti tzv. vázanému mandátu, který vyžaduje souhlas obou komor parlamentu k přenášení pravomocí na europarlament. Podle něj by nemělo dojít k převádění pravomocí ani mlčky, tedy v případě, že parlament nerozhodne proti do šesti měsíců a pravomoci do EP přejdou automaticky.

Senátor za ODS Jiří Oberfalzer

Senátor za ODS Jiří Oberfalzer

FOTO: Igor Šefr, ČTK

13:37 - Řízení ÚS o souladu LS s ústavním pořádkem vstupuje do poslední fáze, jednotliví účastníci řízení přednesou své závěrečné návrhy. Poté je nutné znovu přerušit jednání, aby mohlo plénum hlasovat o nálezu.

13:35 - Projednávání Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem pokračuje. Drtivou většinu přihlížejících tvoří studenti práv. Po celou dobu jednání neúnavně skupinka odpůrců Lisabonské smlouvy postává pod dohledem policistů nedaleko soudní budovy. Za zvuků písní Karla Kryla protestovali pod rozvitými prapory bez valného zájmu Brňanů, kteří kolem skupinky lhostejně procházejí.

13:20 - "Nesleduje nás celá Evropa, ale jen její politická reprezentace, která mají zájem, aby se kamuflovaná federalizace učinila hladce,“ dodal senátor a na otázku, zda nevnímá svůj spor jako boj s větrnými mlýny, jen posmutněle odpověděl: "Pokud naznačujete určitou marnost toho boje, tak ta bude zřejmá až po vynesení nálezu.“

13:15 - Senátor Jiří Oberfalzer v přestávce jednání odmítl, že by chtěla skupina senátorů podáním stížnosti dělat obstrukce. "Snažili jsme se, aby mohl soud zahájit práci co nejdříve, proto jsme podali první podání nejobsáhlejší. Pak jsme to doplnili o další doplnění, ten proces to nijak nezdrželo. Proto nejde o žádnou obstrukci,“ tvrdil senátor. K námitce podjatosti Rychetského Oberfalzer řekl, že předseda ÚS se "zpravodajem učinil sám, nikoli rozhodnutím pléna a to tak, že původně určeného soudce odsunul na jiný případ. Tam vidíme jisté souvislosti.“ 

11:27 - Ústavní soud se odebral k poradě. Znovu zasedne v jednací síni ve 13:30.

11:24 - "Beru to jako formální završení ratifikačního procesu," uvedl předseda Sněmovny Miloslav Vlček. Podle jeho osobního názoru nadáváoddalování ratifikace zemi úctyhodný rozměr. Doplnit dotazy k jednání Vlček nežádal. S žádným dalším doplněním nepřišel ani ministr pro evropské záležitosti Štefan Fülle.

11:21 - Předseda Senátu Přemysl Sobotka zrekapituloval průběh ratifikace LS v Senátu. "Senát nakonec rozhodl výrazně vyšším počtem, než požadovanou ústavní většinou," uzavřel svůj proslov Sobotka. Senát nehodlá dodávat žádné další poznámky k projednávání.

11:17 - Prezidentův právní zástupce Pejchal přečetl argumentaci prezidenta Klause. Zopakoval prezidentovy otázky, zda zůstane ČR svrchovaným státem a plnoprávným subjektem. Také jej zajímá, zda má Listina základních práv EU právní status mezinárodní smlouvy a zda EU zůstává i po ratifikaci lisabonské smlouvy mezinárodní organizací. "Máme to vnímat jako dotazník?" reagoval na dotazy Rychetský s tím, že soud nemá výkladovou pravomoc. Pejchal řekl, že podle prezidenta by soud měl podle těchto aspektů rozhodovat. 

11:05 - Advokát nyní seznamuje soudce s upřesněním námitky. Navrhuje soudu, aby vydal nález, že některé části Lisabonské smlouvy, Maastrichtské smlouvy a římské smlouvy odporují Ústavě ČR a Listině záladních práv a svobod.

11:05 - Kuba předložil soudcům další doplnění písemné stížnosti. "Dovoluji si poznámku, že toto jednání je na pokraji obstrukčního jednání," poznamenal Rychetský s tím, že na dokončení stížnosti měli senátoři dostatek času.

11:02 - Rychetský dočetl vyjádření prezidenta, Senátu, Sněmovny i vlády.Veškerá vyjádření jsou k dispozici na webových stránkách Ústavního soudu, dodal Rychetský.

10:58 - Rychetský předčítá námitky prezidenta Václava Klause. Ten požaduje, aby se soud jasně a konkrétně vyjádřil k souladu LS s Ústavou a zda zůstane ČR po přijetí dokumentu svrchovaným a jednotným státem.

10:46 - Šéf Senátu Přemysl Sobotka při příchodu k Ústavnímu soudu řekl, že očekává verdikt ještě dnes, uvedla ČTK. "Soudci měli na přípravu dost času," řekl Sobotka a poukázal na časovou tíseň, v níž Česko nyní je. Podle něj by bylo dobré, kdyby celá záležitost byla vyřešena do zahájení zasedání Rady Evropy, která zasedne 29. a 30. října.

Za Senát a Sněmovnu se jednání zúčastnili předsedové Přemysl Sobotka (ODS) a Miloslav Vlček (ČSSD)

Za Senát a Sněmovnu se jednání zúčastnili předsedové Přemysl Sobotka (ODS) a Miloslav Vlček (ČSSD)

FOTO: Petr Kozelka, Právo

10:43 - Senátoři také mají námitky proti společné imigrační politice EU. Unie podle nich získá pravomoc, která může ovlivnit kulturní charakter republiky. 

10:35 - Senátoři v stížnosti mimo jiné tvrdí, že EU po přijetí Lisabonu nabude formy státu.

10:30 - Rychetský předčítá stížnost senátorů, která napadá soulad Lisabonské smlouvy jako celku s Ústavou, stejně tak i soulad předchozích smluv EU Maastrichtské a Římské.

10:23 - Soudci rozhodli o námitce podjatosti. Rychetského z projednávání Lisabonu nevyloučili.

10:08 - Kubovi se nelíbilo, že Rychetský jednal o Lisabonu s německým diplomatem Johannesem Heindlem. Soud si kvůli námitce vzal přestávku.

10:06 - Kuba přednesl soudu stížnost na podjatost předsedu ústavních soudců a zpravodaje Rychetského.

10:00 - Ústavní soud zahajuje jednání o Lisabonské smlouvě.

09:58Úvodní zprávu k Lisabonu přednese soudce - zpravodaj Pavel Rychetský, poté se vyjádří účastníci řízení. Za skupinu senátorů předstoupí Jiří Oberfalzer (ODS) a právníci Jaroslav Kuba a Vladimír Balaš, prezidenta Václava Klause bude zastupovat právník Aleš Pejchal, vládu ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle, Sněmovnu a Senát jejich předsedové Miloslav Vlček (ČSSD) a Přemysl Sobotka (ODS).

09:56 - V brněnském sídle Ústavního soudu se již shromáždili účastníci jednání, jehož začátek je naplánován na 10:00.

Protesty proti Lisabonské smlouvě před budovou Ústavního soudu v Brně

Protesty proti Lisabonské smlouvě před budovou