Připustila, že případ ji vede ke kritickému pohledu na celý systém, protože na ZČU se sice dodržely všechny zákonné postupy, ale přesto došlo k této „ostudné kauze“.

Podle ní jde o lidské pochybení, neboť Akreditační komise upozorňovala fakultu na chyby, ale její vedení na to nereagovalo: „Omlouvali své kolegy jako bohémy, pro které je nepořádek normální.“

Ministryně tvrdí, že chyba byla ve vedení fakulty, nikoli univerzity. Podle ní má rektor velice malé pravomoci, vše má v rukou děkan. S tím ale nesouhlasí předseda Rady vysokých škol Jiří Zlatuška, podle něhož rektor podepisuje všechny diplomy a s tím je spojena i možnost kontroly. Připomněl nedávný výrok plzeňského rektora Josefa Průši, který prohlásil, že kontrola je možná, ale „nás to nenapadlo“.

Soc. dem. Vlasta Bohdalová uvedla, že ví již o dvou případech, kdy se absolventi plzeňských práv ucházeli o zaměstnání a nebyli přijati s odkazem na školu, kterou vystudovali. Na to reagovala šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, že chce navrhnout, aby do komisí u státních závěrečných zkoušek byli vysláni ministerstvem experti. Chce tak dát studentům jistotu, že jejich absolutorium bude férové. Zlatuška ji upozornil, že to ministerstvo může udělat již nyní, dokonce může vyslat odborníky hned dva.

Dvořáková má pochybnost o způsobu, jakým byla zvolena rozhodující část Akademického senátu plzeňské právnické fakulty. Tento orgán má 2. listopadu volit děkana. Přesto Dvořáková uvedla, že komise bude jeho volbu respektovat.

Kandidátem je i Jiří Pospíšil (ODS). Ten ve čtvrtek prohlásil, že škola má šanci přežít. Její zrušení by považoval „vůči končícím studentům za mimořádně nekorektní“.