„I když jsme se na provedení záměny mé disertační práce nepodílel, považuji nastalou situaci samozřejmě za velmi vážnou z hlediska zachování své osobní důvěryhodnosti,“ uvedl Kramář v písemném prohlášení a své odstoupení vysvětlil tím, že nechce ztěžovat řešení současných složitých problémů fakulty.

Pospíšil rezignaci přijal

„Nabídl mi rezignaci a tu jsem přijal, považuji to za korektní jednání,“ řekl Právu pověřený děkan Právnické fakulty Jiří Pospíšil, podle něhož bude Kramář na škole dál působit jako učitel. „A to minimálně do doby, než se celá záležitost vyšetří. Pokud se ukáže, že v tom byl skutečně nevinně, bude se moci do funkce vrátit,“ konstatoval Pospíšil.

„Mám informaci, že se inkriminovaná pozměněná práce do knihovny dostala v zalepené obálce. Kdo ji tam poslal tedy není možné zjistit,“ upřesnil Pospíšil. Celou záležitostí se zřejmě bude zabývat policie. V zalepené obálce do knihovny doputovala i podezřelá práce Jana Kavky.  

O důvodu záměny je prý možné jen spekulovat

„Původní výtisk práce byl z knihovny odnesen a na namísto něj byl po několika dnech vrácen jiný, obsahově částečně upravený,“ sdělil Kramář a dodal: „Došlo k tomu bez mého vědomí a zásahu.“ Vrácený výtisk ale patří rovněž Kramářovi, který si jej však nechal udělat údajně počátkem září pro svou vlastní potřebu. „Jako náhradu za ztracený jediný vlastní původní výtisk mé práce,“ vysvětlil Kramář, podle něhož měl nový výtisk - ten má mimo jiné o třicet stran méně než ten původní - jen pro své použití.

A jak se dostala takto upravená práce z pracovny šéfa katedry do knihovny? „Nenalézám jiné vysvětlení, než že byla někým pro tento účel odnesena, a to z důvodů, které mi nejsou známy a o nichž mohu jen spekulovat,“ uvedl Kramář, kterému se teď podařilo dohledat původní výtisk, který považoval za ztracený. „Odevzdal jsme jej do knihovny k zaevidování, což umožní provést srovnání obsahových rozdílů mezi oběma výtisky,“ doplnil Kramář.

Kramářova rezignace není zdaleka první. Na počátku odstoupilo celé vedení fakulty - děkan Jaroslav Zachariáš i proděkani Milan Kindl a Ivan Tomažič. Problémy má i učitel na katedře občanského práva Jan Kavka, který do knihovny zařadil svoji nově svázanou disertační práci, údajně jako náhradu za původní, která se měla ztratit.