Podle bezmála poloviny dotázaných (46 procent), není nastalá situace ohledně rozhodnutí Ústavního soudu, který odložil konání voleb do posouzení stížnosti na zkrácení volebního období, ústavní krizí. Za krizi považuje tento stav 39 procent respondentů.

Více než dvě třetiny (72 procent) lidí si zároveň myslí, že je nutné změnit Ústavu, aby k podobným situacím v budoucnu nedocházelo.

I přesto, že si 81 procent dotázaných myslí, že politická reprezentace Ústavu zneužívá a vykládá si ji takříkajíc po svém, upřednostnila by většina respondentů, kdyby se předčasné sněmovní volby uskutečnily v původním říjnovém termínu. Pro toto datum se bez ohledy na nejistotu ohledně jeho souladu s Ústavou vyslovilo 59 procent oslovených.

Pouze 15 procent dotázaných by preferovalo jako termín voleb pozdější datum do kobce roku. Dalších 26 procent lidí uvedlo, že je jim termín voleb lhostejný.

Internetového průzkumu se ve dnech 6. až 8. září zúčastnilo 7279 lidí.