Peníze a majetek si pod pojmem bohatství okamžitě představí 28 procent lidí, zdraví potom jen o procento méně. Ostatní lidé jako bohatství chápou především rodinné vztahy, možnost vzdělání nebo úspěchy v zaměstnání; zmiňují také například cestování.

"Muži, mladší lidé a lidé se základním vzděláním mají větší tendenci spojovat si bohatství výhradně s majetkem a penězi," uvedl Ondřej Tomas z GfK. Zdraví, fungující rodiny, přátel, uznání a osobních pocitů spokojenosti si naopak více cení ženy a starší nebo vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Společnost GfK průzkum provedla na přelomu června a července formou osobních rozhovorů s 1025 respondenty z celého Česka.

Pražané oceňují zdraví, Jihočeši rodinu

Průzkum zjistil, že bohatství lidé hodnotí různě také v různých krajích. Například zatímco na východě i západě Čech a ve Středočeském kraji jsou pro obyvatele významnější peníze a majetek; v Jihočeském kraji si lidé více váží dobrých rodinných vztahů. Pražané si zase velmi vysoko kromě peněz váží zdraví.

Více než třetina Čechů považuje za bohaté takové lidi, jejichž celkový majetek dosahuje alespoň deset milionů korun. Bezmála polovina populace však za bohaté považuje již takové lidi, jejichž souhrn majetku činí jeden až pět miliónů korun. V průměru Češi považují za bohaté ty, jejichž měsíční příjem činí 60 000 korun a více.